godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Uwaga

Obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości zamieszczane w internecie publikowane są wyłącznie na niniejszej stronie internetowej oraz na stronie http://www.licytacje.komornik.pl/

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
05 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się w kancelarii komornika pod adresem; Wrocław, pl. Legionów 17/4 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Saab 9-5 nr rej DW4CM69, 2290cm3,
moc 125kW, prod. 1998,
VIN: YS3EE48E1X3039855

szt 1,00
wartość oszacowania 6 000,00 zł
minimalna cena nabycia 3 000,00 zł

Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania
(tj.600,00 zł) na dzień przed rozpoczęciem przetargu, tj. do dnia 05 kwietnia 2023 r. Wadium można uiścić w gotówce w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania lub na konto nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785
Stosownie do art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna
Licytacje
Wnioski
Kontakt
pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław
tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79,
fax wew. 19
email: wroclaw3@komornik.pl
www.komornik.pl
www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.