godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

09 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16, położone we Wrocławiu, ul. Hłaski 63 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00287406/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 60,5 mkw. składa się z dwóch kondygnacji:
– niższy poziom składa się z aneksu kuchennego i przedpokoju (30,4mkw)
– wyższy poziom składa się z dwóch pokoi, łazienki i przedpopokoju (30,1mkw)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
09 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 16, położonego we Wrocławiu, ul. Hłaski 63 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00287406/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 60,5 mkw. składa się z dwóch kondygnacji:
– niższy poziom składa się z aneksu kuchennego i przedpokoju (30,4mkw)
– wyższy poziom składa się z dwóch pokoi, łazienki i przedpopokoju (30,1mkw) i stanowi własność dłużnika:
Prządka Wiesław,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 307 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 230 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 30 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16 położonego we Wrocławiu, ul. Hłaski 63 dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00287406/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
   Lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Cegiełka we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00287406/1 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 27.06.2017 godz. 08:45:44.

   Spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Wiesławowi Prządka numer PESEL 64030601299 na podstawie umowy sprzedaży z dnia 25.07.2011 zawartej w kancelarii notarialnej Liliany Kaczorowskiej we Wrocławiu.

   II. Opis nieruchomości:

   Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w luźniej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek wielorodzinny, podpiwniczony , ze stromym dachem, VI kondygnacyjny.
   Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Muchobór Wielki” i oddalony jest od jego centrum o około 8 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej.
   Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Zachodni około 1,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 500 m. Najbliższa szkoła podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka znajduje się w odległości około 0,6 km , a Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza znajduje się w odległości około 1,8 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Biedronka znajduje się w odległości około 0,5 km. Najbliższe Przedszkole „Muchoborek” jest w odległości 0,6 km.
   Teren, na którym znajduje się nieruchomość, jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, cieplną, elektryczną i telefoniczną.
   W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej osiedlowej o małym natężeniu ruchu kołowego.
   Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
   Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.

   Lokal mieszkalny dwupoziomowy, samodzielny położony na III piętrze (niższy poziom) i IV piętrze (wyższy poziom) budynku. Wejście do lokalu na 3 piętrze bezpośrednio z klatki schodowej.
   Na 3 piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 4 lokale mieszkalne.
   Lokal na niższym poziomie składa się z salonu z aneksem kuchennym i przedpokoju. Na wyższym poziomie znajdują się 2 pokoje mieszkalne – sypialnie, łazienka i przedpokój. Komunikacja wewnątrz lokalu średnia ze względu na dwupoziomowy układ komunikacji w lokalu.
   Powierzchnie pomieszczeń na wyższym poziomie małe. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

   W pokojach, przedpokoju wyższego poziomu i salonie na podłodze jest mozaika parkietowa.
   W aneksie kuchennym i w łazience są płytki ceramiczne. Na ścianach łazienki są również płytki ceramiczne.
   Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym i zlewozmywak jednokomorowy metalowy. W łazience znajduje się wanna, sedes typu compact, umywalka wspornikowa i grzejnik drabinkowy centralnego ogrzewania. Stolarka drzwiowa drewniana kasetonowa przeszklona.
   Na niższym poziomie pomieszczenia nie są oddzielone drzwiami (t. zw. układ jednoprzestrzenny). Stolarka okienna pcv, zespolona, podwójnie szklona. W salonie są dwa okna typu „portfenetr”.
   Nie ma balkonu. W pokoju na wyższym poziomie jest okno połaciowe.
   W przedpokoju niższego poziomu jest szafa wbudowana o powierzchni 0,85 m2. W pokojach wyższego poziomu są częściowo sufity nachylone (połacie dachowe).
   Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe nowego typu (Purmo).
   Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni około 2,0 m2.

   Powierzchnia użytkowa lokalu

   Dla części pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano powierzchnie w poziomie podłogi.
   Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące:
   Niższy poziom (wysokość 2,57 m):
   Salon z aneksem kuchennym 21,8 m2
   Przedpokój 8,6 m2
   Razem 30,4 m2

   Wyższy poziom (wysokość 2,59 m):

   Pokój duży
   (13,1 m2)
   10,8 m2
   Pokój mały
   (9,5 m2)
   8,4 m2
   Łazienka

   3,5 m2
   Przedpokój

   4,0 m2
   Razem
   (30,1 m2)
   26,7 m2
   Razem powierzchnia
   użytkowa lokalu (60,5 m2)
   57,1 m2

Termin:

09 września 2021 r. o godz. 12:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 38 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Poleska 43 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00191265/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 50,3 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal posiada balkon o powierzchni 4,5 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
09 września 2021 r. o godz. 12:00
w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 38 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Poleska 43 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00191265/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 50,3 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal posiada balkon o powierzchni 4,5 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska. Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Balawender Małgorzata,
Balawender Krzysztof,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 321 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 240 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 32 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 38 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu ul. Poleska 43, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00191265/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
   Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 33/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.II. Opis nieruchomości:

   Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 7 – piętrowy (8 kondygnacji). Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Psie Pole Wschód” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 8 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL), o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
   Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 0,8 km. W odległości około 250 m znajduje się większe centrum handlowe Hala Targowa „Blaszak” oraz „Netto”. Nieruchomość położona jest w obwodzie nr 10 Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego Szkoła jest w odległości około 450 m. W odległości około 6 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II. Przedszkole publiczne nr 130 im. Bolka i Lolka jest odległości około 500 m.
   Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
   Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 10 %.

   Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 4-tym piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajduje się 10 lokali mieszkalnych (w układzie korytarzowym).
   Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal nie może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach mieszkalnych są panele podłogowe. W przedpokoju, kuchni i łazience na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience na ścianach są płytki ceramiczne , a w kuchni pas płytek.
   W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone. Drzwi drewniane płycinowe.
   W kuchni jest kuchenka elektryczna z płytą grzewczą indukcyjną, z odrębnym piekarnikiem oraz zlewozmywak dwukomorowy metalowy. W łazience jest umywalka na szafce, sedes compact, wanna oraz grzejnik drabinkowy.
   Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu PURMO. W przedpokoju jest szafa wbudowana
   o powierzchni 1,0 m2.
   Lokal posiada balkon o powierzchni 4,5 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska.

   Powierzchnia użytkowa lokalu:

   Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,60m);
   Pokój mieszkalny duży 17,1m2
   Pokój mieszkalny mały 13,0m2
   Kuchnia 8,8m2
   Łazienka 4,4m2
   Przedpokój 7,0m2
   Razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 50,3 m2

Termin:

13 września 2021 r. o godz. 10:30

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3, położone we Wrocławiu, ul. Zawalna 7 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00338526/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 78,9mkw. składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju [lokal posiada balkon o powierzchni ok. 3,7mkw oraz komórkę lokatorską o powierzchni ok. 5mkw] i stanowi własność dłużnika:

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
13 września 2021 r. o godz. 10:30
w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we Wrocław, ul. Zawalna 7 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00338526/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 78,9mkw. składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju [lokal posiada balkon o powierzchni ok. 3,7mkw oraz komórkę lokatorską o powierzchni ok. 5mkw] i stanowi własność dłużnika:
Chwaleba Izabela,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 515 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 386 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 51 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położony we Wrocław, ul. Zawalna 7, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00338526/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej – niskiej od strony wschodniej, wysokiej od strony północnej i zachodniej oraz w sąsiedztwie terenów zielonych i rzeki Odry od strony południowej. Jest to budynek wielorodzinny, wieloklatkowy (wielosegmentowy). Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt ma średni standard wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 5 kondygnacyjny ze stropodachem. W parterach zlokalizowane są lokale usługowe.
Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu Karłowice i oddalony jest od centrum Wrocławia o około 4,5 km.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej znajduje się w odległości ok. 70 m przy ulicy Zawalnej – pętla Karłowice. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nadodrze to ok 1,5 km. Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej (KL) o małym natężeniu ruchu kołowego. Teren wokół budynku jest zagospodarowany. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Najbliższy punkt przedszkolny – Przedszkole nr 149 Tęczowa Polanka zlokalizowany jest
w odległości ok . 450 m. W odległości ok. 800 m znajdują się szkoły podstawowe: nr 50 im. Tysiąclecia Wrocławia oraz nr 20 im. Orła Białego, a w odległości 350 m znajduje się Liceum Ogólnokształcące, nr X im. Stefanii Sempołowskiej. Najbliższe centrum handlowo – usługowe znajduje się w odległości ok 600 m od nieruchomości, przy skrzyżowaniu ulic Żmigrodzkiej oraz Bałtyckiej. Najbliższe duże centrum handlowe E.Leclerc znajduje się w promieniu ok. 500 m po drugiej strony Starej Odry i Kanału Żeglugowego.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na około 25 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny, położony na 1 piętrze budynku. Dostęp do lokalu z klatki schodowej, bez windy. Na tym samym piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz dobra. Standard wykończenia lokalu dobry. Lokal ma okna od strony południowej
i północnej może być dobrze przewietrzany.
W pokoju mieszkalnym największym oraz dużym na podłodze jest parkiet, w pokoju małym, kuchni, łazience, wc i przedpokoju na podłodze są płytki ceramiczne. Na podłodze w pokoju średnim jest wykładzina dywanowa W łazience i wc płytki ceramiczne znajdują się również na ścianach, zaś w kuchni na ścianach jest pas płytek. W przedpokoju znajduje się szafa o powierzchni 0,7 m2, zaś w pokoju mieszkalnym dużym znajduje się szafa na całą ścianę o powierzchni 3,4 m2 W kuchni jest zlewozmywak dwukomorowy PCV typu Korian oraz kuchenka gazowa
z piekarnikiem. W łazience znajduje się wanna, kabina natryskowa, umywalka na szafce oraz grzejnik drabinkowy. W wc znajduje się sedes compact oraz mała umywalka.

Stolarka okienna drewniana zespolona (nowy „Stolbud”) podwójnie szklona z żaluzjami wewnętrznymi. W lokalu znajdują się drzwi kasetonowe przeszklone. Lokal wyposażony jest
w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne radiatorowe. Ogrzewanie i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Lokal ma balkon o powierzchni 3,7 m2 oraz komórkę lokatorska w piwnicy o powierzchni ok. 5 m2. Wysokość pomieszczeń 2,53 m.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Pokój mieszkalny największy
17,8 m
Pokój mieszkalny duży
15,1 m2
Pokój mieszkalny średni
9,5 m2
Pokój mieszkalny mały
9,2 m2
Kuchnia
8,1 m2
Łazienka
5,4 m2
Wc
1,5 m2
Przedpokój
11,4 m2
Razem powierzchnia użytkowa
78,0 m2

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązuje obecnie uchwała Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”.
Na rysunku nr 6 studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura funkcjonalno – przestrzenna” obszar, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną i oznaczono go symbolem B2 Polanka Różanka. Z treści studium wynika, iż nieruchomość znajduje się na terenie o symbolu M – obszary mieszkaniowe z usługami.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.