godlo_polski1Tomasz Kinastowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

09.10.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 316, AM 29, obręb Stabłowice o pow. 0,0330 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego. Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej, o pow. 210,9 mkw, położony jest we Wrocławiu ul.  Lazurowa 9. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00083196/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
09.10.2017 r. o godz. 09:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 316, AM 29, obręb Stabłowice o pow. 0,0330 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego. Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej, o pow. 210,9 mkw, położony jest we Wrocławiu ul. Lazurowa 9. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00083196/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności nieruchomości na niej posadowione przysługuje dłużnikom:
Drozdowska Agnieszka
Drozdowski Robert
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 658.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 493.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 65.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Stabłowice przy ul. Lazurowej 9.  Ulica Lazurowa ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej. Posiada  nawierzchnię z kostki betonowej, z niewydzielonymi chodnikami,  jest odwodniona, ma   oświetlenie uliczne.

Nieruchomość gruntowa ma   kształt wydłużonego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 10 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica  około 1,5 km.  Przystanek  tramwajowy i autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 95 znajduje się w odległości około 0,8 km, a Gimnazjum nr 12 w odległości około 1,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy  znajduje się w odległości około 0,3 km. Nieruchomość zasadniczo sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi. Przy ulicy są miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek  mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej wewnętrznej, trzy – piętrowy z częściowym podpiwniczeniem. Jest to budynek z ośmioma półpiętrami. Od strony ogrodu jest patio wyłożone płytami betonowymi. Ponadto na terenie nieruchomości są drzewa i krzewy iglaste oraz trawnik. Nieruchomość od strony ogrodu jest  ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych z cokolikiem. Od ulicy jest ogrodzenie na słupkach murowanych z cegły licówki oraz wrota i furtka z elementów metalowych prętowych w ramkach zawieszonych na słupkach.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarna i deszczową, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski.  Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki  nr 316, arkusz mapy 29, obręb Stabłowice o łącznej  powierzchni 0,0330 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe B.

 

 

Opis techniczny

 

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym trzypiętrowym, częściowo podpiwniczonym,  w zabudowie szeregowej wewnętrznej.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Stropy masywne żelbetowe z prefabrykowanych płyt wielootworowych. Ściany murowane z bloczków  i cegły. Dach dwuspadowy z lukarnami kryty dachówką. Schody wewnętrzne na belkach stalowych.

W poziomie piwnicy znajduje się kotłownia, dwa pomieszczenia gospodarcze, dwa korytarze, ubikacja , przedsionek wejściowy do ogrodu oraz schody. Na niższym parterze  znajduje się  garaż, przedsionek i schody na wyższy parter.  Na wyższym parterze jest salon i schody na niższe I piętro.

Na niższym  I piętrze  znajduje się kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz i schody na wyższe I piętro. Na wyższym I piętrze jest pokój mieszkalny, garderoba i schody na niższe II piętro. Na niższym II piętrze jest pokój mieszkalny,   korytarz, ubikacja , łazienka i schody na wyższe II piętro (niższe poddasze). Na wyższym II piętrze (niższym poddaszu) znajduje się pokój mieszkalny, przedpokój i schody na wyższe poddasze. Na wyższym poddaszu znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze.

W piwnicy na podłogach jest wykładzina dywanowa i wykładzina rulonowa PCV. Na niższym parterze w przedsionku są płytki ceramiczne, a w garażu posadzka cementowa.  Na wyższym parterze w salonie są płytki ceramiczne.

Na niższym  I piętrze w kuchni, pomieszczeniu gospodarczym i korytarzu płytki ceramiczne. Na wyższym I piętrze są panele podłogowe. Na niższym II piętrze są na podłogach płytki ceramiczne, a w pokoju mieszkalnym panele podłogowe. Na wyższym II piętrze są panele podłogowe, a na poddaszu wyższym posadzka cementowa.

W łazience i ubikacji niższego II piętra na ścianach są płytki ceramiczne, a w kuchni niższego I piętra pas płytek  (t. zw. fartuch).

Stolarka okienna budynku drewniana z szybami zespolonymi, podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa częściowo przeszkalona. Wrota garażowe rozwierane dwuskrzydłowe ocieplone stalowe.

W garażu jest kanał rewizyjny. W kotłowni piwnicy jest piec gazowy  centralnego ogrzewania „Saunier Duval”, a w pomieszczeniu gospodarczym niższego I piętra bojler na ciepłą wodę o pojemności około 50 dcl. Kuchnia posiada zlewozmywak dwu – komorowy oraz  kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym. W łazience znajduje się wanna narożna z hydromasażem, kabina natryskowa z głębokim brodzikiem i dwie umywalki na szafce. W ubikacji piwnicy jest sedes typu compact. W ubikacji na niższym II piętrze jest sedes oraz umywalka typu Geberit.

Budynek posiada instalację wodociągową wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi typu purmo. W salonie znajduje się kominek grzewczy dwubiegowy (nowszego typu). Garaż nie jest ogrzewany.

Od strony ogrodu znajduje się balkon  o powierzchni ok. 24 m2.

Na parterze przed wejściem głównym jest podcień o powierzchni ok. 7 m2.

 

Powierzchnia użytkowa budynku

 

Powierzchnię użytkową obliczeniową piwnic i poddasza ze względu na wysokości  mniejsze od minimalnej normatywnej 2,2 m,  ustalono ze współczynnikiem 0,5 , a mniejsze od 1,4 m pominięto zgodnie z  polską normą PN–70/B-02365. W nawiasach podano rzeczywistą powierzchnię poziomie podłogi.

Piwnica (wysokość 2,22 m i 2,19 m)

– pomieszczenie gospodarcze                                                                   10,8 m2

– pomieszczenie gospodarcze                       (4,2 m2)                                  2,1 m2

– kotłownia                                                                                                15,0 m2

– ubikacja                                                      (1,5 m2)                                  0,8 m2

– przedsionek                                                                                                5,3 m2

– korytarz nr 1                                               (4,4 m2)                                  2,2 m2

– korytarz nr 2                                               (2,0 m2)                                  1,0 m2

– schody                                                        (2,9 m2)                                  1,5 m2

Razem powierzchnia użytkowa  piwnicy      (46,1 m2)                            38,7 m2

 

Niższy parter    (wysokość  2,51 m)

 

– garaż                                                                                             18,5 m2

– przedsionek                                                                                     6,7 m2

– schody                                                                                             1,4 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  niższego parteru                       26,6 m2

Wyższy parter    (wysokość  2,55 m)

 

– salon                                                                                             31,2 m2

– schody                                                                                             1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  wyższego parteru                     32,2 m2

 

Niższe I piętro (wysokość 2,52 m)

 

– kuchnia                                                                                          11,9 m2

– pomieszczenie gospodarcze                                                              1,1 m2

– korytarz                                                                                            2,6 m2

– schody                                                                                             1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa niższego I piętra                          26,6 m2

Wyższe I piętro (wysokość 2,43 m)

– pokój mieszkalny                                                                                    22,9 m2

– garderoba                                                                                                  3,0 m2

– schody                                                                                                       1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego I piętra                       26,9 m2

Niższe II piętro (wysokość 2,51 m)

 

– pokój mieszkalny                                                                                     8,6 m2

– łazienka                                                                                                  10,4 m2

– ubikacja                                                                                                    1,1 m2

– korytarz                                                                                                   5,0 m2

– schody                                                                                                      1,6 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa niższego II piętra                        26,7 m2

 

 

Wyższe II piętro (niższe poddasze)

 

– pokój mieszkalny                             (32,2 m2)                                        19,6 m2

– przedpokój                                                                                                1,3 m2

– schody                                                                                                       1,2 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego II piętra  (34,7 m2)    22,1 m2

 

 

Wyższe poddasze

 

– duże pomieszczenie gospodarcze                           (26,0 m2)    10,2 m2

– małe pomieszczenie gospodarcze                                                  0,9 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego poddasza           (26,9 m2)    11,1 m2

 

 

Razem obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku  wynosi   210,9 m2

 

Razem powierzchnia w poziomie podłogi  246,7 m2

 

Powierzchnia zabudowy                    ok.                                             90 m2

 

Kubatura zabudowy                          ok.                                        1000 m3

 

Stan techniczny i użytkowy

 

Stan techniczny budynku oceniam na  średnim poziomie na podstawie podręcznika „Zużycie nieruchomości zabudowanych” wydawnictwa Instytutu Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2003. Szacuję trwałość budynku na 120 lat  na podstawie tabeli 10 powyższego podręcznika. Budynek jest użytkowany od około 2000 roku.

Średni wskaźnik zużycia technicznego przyjęto w wysokości około 10 %.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Termin:

11.10.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 3/56, AM 2, obręb Grabiszyn o pow. 12.546 mkw oraz prawa własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na niej posadowionego, położonego we Wrocławiu, ul. Wagonowa 18 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Budynek o pow. 11.987 mkw. składa się z z dużego segmentu hali dwunawowej z antresolami (11.553 mkw) oraz segmentu dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego (434 mkw).

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11.10.2017 r. o godz. 09:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 3/56, AM 2, obręb Grabiszyn o pow. 12.546 mkw oraz prawa własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na niej posadowionego, położonego we Wrocławiu, ul. Wagonowa 18 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Budynek o pow. 11.987 mkw. składa się z z dużego segmentu hali dwunawowej z antresolami (11.553 mkw) oraz segmentu dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego (434 mkw).
Zgodnie z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe Ankor Sp. z o.o. we Wrocławiu
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14.343.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 10.757.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1.434.300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest we Wrocławiu na osiedlu Grabiszyn dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, przy lokalnej ulicy Wagonowej, klasy drogi dojazdowej KD, będącej niegdyś wewnętrzną drogą zakładową fabryki „Pafawag”. Jest to ulica o nawierzchni asfaltowej, odwodniona i oświetlona, bez chodników. Znajduje się po stronie zachodniej budynku produkcyjno – biurowego. Od strony wschodniej i południowej jest również dojazd drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy przemysłowej, magazynowo – biurowej i usługowej.

Przystanek komunikacji autobusowej jest w pobliżu, tramwajowej 300 m w kierunku miasta przy ulicy Fabrycznej. Nieruchomość oddalona jest od centrum Wrocławia o około 3,5 km. Odległość do najbliższych dużych obiektów handlowych 1,5 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Muchobór ok. 1,0 km.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek dwusegmentowy, zróżnicowany  pod  względem  użytkowym  i  konstrukcyjnym.   Budynek ten składa się z segmentu: biurowo – socjalnego i hali produkcyjno magazynowej (według dawnego nazewnictwa „Hala W-4″). Od strony północnej budynek przylega do budynku magazynowo – produkcyjnego sąsiedniej nieruchomości.

Dojazd i dojście do licznych bram wjazdowych i wejść do budynku zarówno od strony wschodniej i zachodniej drogą dojazdową o asfaltowej nawierzchni. Nieruchomość nie ma ogrodzenia. Teren nieruchomości poza budynkami nie jest zagospodarowany.

Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków obejmuje działkę nr 3/56. arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn stanowiącą tereny przemysłowe oznaczonych geodezyjnie jako „Ba” o powierzchni 1,2546 ha (12 546 mkw ).

Teren na którym znajduje się nieruchomość uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową oraz elektryczną.

Opis techniczny sporządzono na podstawie oględzin budynku  i „Inwentaryzacji budowlanej budynku biurowego i        Hali W-4″ sporządzonej przez mgr inż. arch. Justynę Pollak w lutym   2008, a także operatu szacunkowego rzeczoznawcy Stanisławy Siwek.

Segment biurowo – socjalny jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ma on konstrukcję tradycyjną, ściany murowane z cegły, stropy żelbetowe masywne. Stropodach płaski kryty papą. Standard robot wykończeniowych budynku przeciętny.

Segment produkcyjno – magazynowy, jest obiektem w zasadniczej części parterowym (Hala W-4) i częściowo dwukondygnacyjnym w miejscach antresol. Hala jest dwunawowa z murowaną pełną ścianą wewnętrzną oddzielającą nawy. Na antresolach znajdują się pomieszczenia biur i zaplecza, na parterze przede wszystkim pomieszczenia produkcyjno usługowe i magazynowe oddzielone ścianami murowanymi.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ze wzmacniającymi pilastrami. Słupy wewnętrzne konstrukcyjne stalowe spawane z podwójnych profili ceowych lub kratownicowych . Dach konstrukcji stalowej z dźwigarami stalowymi dwuteowymi. Pokrycie dachu z papy na płytach żelbetowych.. Dach ze szklanymi trójkątnymi świetlikami umieszczonymi poprzecznie, w równych odstępach na konstrukcji stalowej. Stropy antresol o konstrukcji stalowej z profili walcowanych lub drewniane. Schody na antresole metalowe, z metalowymi bądź drewnianymi stopniami. Posadzki cementowe na parterze, na antresolach na podłogach wykładziny lub panele. Stolarka okienna stalowa, pojedynczo szklona i podwójnie w oknach PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane i stalowe. Na parterze stalowe bramy zewnętrzne.

 

Budynek ma następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oświetleniową i siły, lokalną gazową grzewczą, telefoniczną, odgromową wentylacyjną mechaniczną i ppoż

Stan techniczny

Jest to budynek poniemiecki wybudowany około 1910 roku. W późniejszym okresie   nie   był   modernizowany.    Przeprowadzano   remonty   bieżące   i konserwacje. Między innymi w ostatnim okresie wykonano nowe pokrycie dachu – zgodnie z informacją uzyskaną od obecnego właściciela. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską,  stąd jego modernizacja jest utrudniona. Obecnie obiekt nie spełnia wymogów normy cieplnej. Budynek wymaga bieżącej konserwacji tynków, posadzek stolarki okiennej i drzwiowej, powłok malarskich, zwłaszcza elementów stalowych.

Szacuję stopień zużycia technicznego obiektu na 40 %.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa hali               wg operatu St. Siwek                    11.553 m2

Powierzchnia części biurowo – socjalnej wg inwentaryzacji      433,65 m2

Razem powierzchnia użytkowa w zaokrągleniu                                      11.987 m2

Powierzchnia zabudowy    (wg pomiarów z gis.um.wroc.pl)       10.155 m2
Kubatura zabudowy                około                                                       63.000 m3

Uwaga: powierzchnia użytkowa hali podana e-mailem przez panią Iwonę Bednarską w dniu 28.04.2015 na podstawie wymiarów siatki modularnej nie pomniejsza powierzchni o powierzchnię ścian wewnętrznych i pilastrów ścian zewnętrznych.

Wysokość średnia budynku 6,20 m

Wysokość do okapu nawy wschodniej 6,07 m, do kalenicy 7,12 m. Wysokość do okapu nawy zachodniej 5,12 m, do kalenicy 6,52 m.

Słupy wewnętrzne nawy zachodniej rozstawione są według siatki modularnej po długości co 5,5 m. Po szerokości nie ma stałego modułu .Przykładowy ciąg wymiarowy to 7,63 m, 9,23 m, 7,90 m.

Słupy wewnętrzne nawy wschodniej rozstawione są według siatki modularnej po długości co 5,0 m. Po szerokości nie ma stałego modułu .Przykładowy ciąg wymiarowy to 6,25 m, 6,02 m, 6,05 m,

Nieruchomość znajduje się na terenie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 nr 28 poz. 655).

Nieruchomość    działką    nr 3/56 AM-2 obręb Grabiszyn położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16AG2 z przeznaczeniem podstawowym na aktywność gospodarczą. Oznacza to, iż obecna funkcja nieruchomości jest zgodna z powyższym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z treścią planu budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochrona konserwatorską. Sposób użytkowania budynku jest zgodny z założeniami planu.

Termin:

20.10.2017 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0419 ha opisanej jako dz. 107/59 AM-21 obręb Maślice wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 155,8 mkw, w zabudowie szeregowej, położonego we Wrocławiu, ul. Mrągowska 6 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00152231/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:20.10.2017 r. o godz. 09:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0419 ha opisanej jakodz. 107/59 AM-21 obręb Maślice wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 155,8 mkw, w zabudowie szeregowej, położonego we Wrocławiu,ul.  Mrągowska 6 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00152231/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku przysługuje dłużnikowi:Cegielski ŁukaszNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  539.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          359.333,33 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 53.900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Maślice przy ul. Mrągowskiej 6. Ulica Mrągowska ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej. Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami, jest odwodniona , ma   oświetlenie uliczne.

Nieruchomość gruntowa ma kształt wydłużonego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Stadion około 1,5 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 26 znajduje się w odległości około 1 km, a Gimnazjum nr 22 w odległości około 2 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Lidl znajduje się w odległości około 0,5 km. Nieruchomość zasadniczo sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi. Od strony północno-zachodniej po drugiej stronie ulicy jest duży teren niezabudowany z niską zielenią. Przy ulicy są miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej wewnętrznej, jedno – piętrowy z częściowym podpiwniczeniem. Ponadto na terenie nieruchomości są drzewa i krzewy iglaste i trawnik. Nieruchomość od strony ogrodu jest ogrodzona ogrodzeniem murowanym ze słupkami i przęsłami z poziomych ażurowych desek (brusów) i pełnym murowanym ogrodzeniem z cegły. Od ulicy jest ogrodzenie od strony sąsiedniej posesji nr 8 z przęseł drewnianych listwowych na słupkach metalowych.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski.    Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 107/59, arkusz mapy 21, obręb Maślice o łącznej powierzchni 0,0419 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe B.

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jednopiętrowym, częściowo podpiwniczonym, w zabudowie szeregowej wewnętrznej.

Obiekt wykonano w technologii  tradycyjnej.  Stropy z  płyt żelbetowych prefabrykowanych. Ściany murowane z bloczków i cegły. Stropodach płaski kryty papą.

Częściowe podpiwniczenie znajduje się pod tarasem Jest do niego dostęp z zewnątrz.

Na parterze   znajduje się   garaż, kuchnia, salon, przedsionek, korytarz ze schodami na I piętro, pralnia i wc.    Ponadto na parterze istnieje pokój mieszkalny oraz łazienka z odrębnym wejściem z zewnątrz.

Na I piętrze   znajdują się cztery pokoje mieszkalne, garderoba,   korytarz i łazienka.

W piwnicy na podłodze są płytki ceramiczne. W salonie oraz na korytarzu parteru na podłogach jest parkiet, a w kuchni są płytki kamienne. W pokoju zewnętrznym, wc, pralni oraz w garażu są płytki ceramiczne. W wc w łazience parteru na ścianach są płytki ceramiczne, a w kuchni   pas   płytek     (t.   zw.   fartuch).      Na   ścianach   i   suficie   pokoju

zewnętrznego jest boazeria listwowa z PCV. Na I piętrze w trzech pokojach i korytarzu na podłodze są panele podłogowe, a w jednym mozaika parkietowa. W łazience na podłodze i na ścianach są płytki ceramiczne.

Stolarka okienna budynku drewniana zespolona, dwuramowa podwójnie szklona. Stolarka  drzwiowa  drewniana  kasetonowa.  Wrota  garażowe rozwierane dwuskrzydłowe nieocieplone stalowe.

W garażu jest piec elektryczny na centralne ogrzewanie. Kuchnia parteru posiada zlewozmywak dwu – komorowy metalowy oraz kuchenkę gazową z piekarnikiem. W łazience parteru przy pokoju zewnętrznym znajduje się kabina natryskowa, sedes compact i umywalka wspornikowa . W wc parteru znajduje się sedes compact oraz umywalka na szafce. W łazience I piętra znajdują się dwie umywalki wspornikowe, sedes, stały natrysk z brodzikiem i wanna.

Budynek    posiada    instalację    wodociągową   wody    ciepłej    i    zimnej, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi   typu   purmo.   Ciepła   woda   z   przepływowych   podgrzewaczy elektrycznych. W salonie znajduje się kominek grzewczy. Piwnica ma tylko instalację elektryczną. Garaż nie jest ogrzewany.

 

W przedsionku jest szafa wbudowana o powierzchni ok. 1 m2. Od strony
ogrodu znajduje się taras wyłożony płytkami ceramicznymi o powierzchni ok.
37 m2.

Na I piętrze jest balkon o powierzchni 5,5 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnię użytkową obliczeniową piwnic ze względu na wysokość 1,6 m,

a więc mniejszą od minimalnej 2,2 m, ustalono ze współczynnikiem 0,5
zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano rzeczywistą
powierzchnię bez współczynnika 0,5.

 

Piwnica (wysokość 1,6 m)

 • pomieszczenie gospodarcze (11,5 m2)                                  5,8 m2
 • korytarz ze schodami (7,2 m2)                                3,6 m2

Razem powierzchnia użytkowa piwnicy (18,7 m2)                               9,4 m2
Parter   
(wysokość 2,54 m)

 • salon 28,2 m2
 • kuchnia 14,5 m2
 • korytarz ze schodami 10,2 m2
 • przedsionek 3,7 m2
 • garaż 16,9 m2
 • pralnia 3,3 m2
 • wc 1,5 m2
 • pokój zewnętrzny 9,9 m2
 • łazienka 2,5 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru                                              90,7 m2
I piętro
(wysokość 2,51 m)

 • pokój duży 11,9 m2
 • pokój średni 9,4 m2
 • pokój mały 9,1 m2
 • pokój najmniejszy 7,5 m2
 • łazienka 9,1 m2
 • garderoba 2,2 m2
 • korytarz 6,5 m2

Razem powierzchnia użytkowa I piętra                                               55,7 m2

Razem obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku wynosi     155,8 m2

Powierzchnia zabudowy              ok.                                                      90 m2

Kubatura zabudowy                    ok.                                                     550 m3

 

 

 

 

 

Stan techniczny budynku oceniam na średnim poziomie na podstawie podręcznika „Zużycie nieruchomości zabudowanych” wydawnictwa Instytutu Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2003. Szacuję trwałość budynku na 120 lat na podstawie tabeli 10 powyższego podręcznika.

W budynku od dłuższego czasu nie były prowadzone bieżące prace remontowe i konserwatorskie. W piwnicy stwierdzono zawilgocenie na ścianach. Parkiet wymaga cyklinowania i malowania oraz uzupełnienia brakujących deszczułek lub ich przyklejenia. Budynek nie jest ocieplony i widoczne są ślady przemarzania ścian i sufitów na I piętrze. Stolarka okienna rozeschnięta, kwalifikuje się do wymiany. Ogrodzenie, brama wjazdowa i furtka wymaga od ulicy remontu i uzupełnienia.

Średni wskaźnik zużycia technicznego przyjęto w wysokości około 30 %. Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

 

Termin:

20.10.2017 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu ul. Koszarowa 42 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231228/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Karłowice” we Wrocławiu.
Lokal o pow. 65,3 mkw. składa się z trzech pokoi, pomieszczenia gospodarczego, kuchni, łazienki, wc i dwóch przedpokoi.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
20.10.2017 r. o godz. 10:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu ul. Koszarowa 42 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231228/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Karłowice” we Wrocławiu.
Lokal o pow. 65,3 mkw. składa się z trzech pokoi, pomieszczenia gospodarczego, kuchni, łazienki, wc i dwóch przedpokoi.
Prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi:
Woźny Arkadiusz
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 278.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 208.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 27.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w luźniej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej, w tak zwanym systemie „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest 4 piętrowy, podpiwniczony , z płaskim stropodachem.

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Karłowice” i oddalony jest od jego centrum o około 6 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 83 Jana Kasprowicza jest około 800 m oraz Gimnazjum nr 24 Janusza Korczaka jest około 500 m. Najbliższe przedszkole „Dziarskie Smyki 2” jest w odległości około 500 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Carrefour Express” jest około 300 m.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Sołtysowice ok. 1,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o małym natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci. Znajdują się również miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 30 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na parterze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z 3 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia gospodarczego kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju nr 1 i nr 2. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal może być dobrze przewietrzany.

W pokojach oraz przedpokojach na podłogach są panele podłogowe. W pomieszczeniu gospodarczym, dwóch przedpokojach, kuchni, łazience i WC na podłogach są płytki ceramiczne. Na ścianach kuchni, WC i łazienki są również płytki ceramiczne. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę gazową z piekarnikiem i zlewozmywak jednokomorowy z PCV (corian). W łazience znajduje się kabina natryskowa narożna z hydromasażem, umywalka na szafce oraz grzejnik drabinkowy. W WC jest sedes typu Geberit i mała umywalka wspornikowa. Stolarka drzwiowa drewniana kasetonowa. Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi, podwójnie szklona z żaluzjami zewnętrznymi. Żaluzje są podnoszone centralnym sterownikiem na cały lokal. Są one częściowo uszkodzone. W lokalu jest panel klimatyzacyjny w dużym pokoju oraz instalacja alarmowa.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu purmo. Lokal posiada balkon o powierzchni 5,8 m2. W przedpokoju nr 2 jest szafa wbudowana o powierzchni 0,7 m2, a w pomieszczeniu gospodarczym o powierzchni 0,5 m2.

Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 2,27 m2 oraz pomieszczenie piwniczne pod schodami o powierzchni 1,14 m2.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,46 m):

Pokój duży                                         20,0     m2

Pokój średni                                        11,3     m2

Pokój mały                                          8,8       m2

Pomieszczenie gospodarcze               6,6       m2

Łazienka                                             2,7       m2

WC                                                    0,8       m2

Kuchnia                                              5,1       m2

Przedpokój nr 1                                  2,6       m2

Przedpokój nr 2                                  7,4       m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu      65,3     m2.

Termin:

20.10.2017 r. o godz. 11:00

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Królewska 37 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00212392/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 62 mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:20.10.2017 r. o godz. 11:00 w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 7 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Królewska 37 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00212392/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 62 mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju i stanowi własność dłużników:Barta  JulianBarta IrenaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  274.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      205.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 27.400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Zakrzów” i oddalony jest od jego centrum o ok. 9 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o średnim natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km. W odległości około 300 m znajduje się przy ulicy Wilanowskiej większe centrum handlowe Biedronka. Przy ulicy Kasztelańskiej w odległości 300 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 44 oraz Gimnazjum nr 11. W odległości około 7 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II.

Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 25 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 3-cim piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach są panele podłogowe (deski panelowe) oraz wykładzina rulonowa dywanowa. W kuchni jest wykładzina rulonowa PCV, w łazience drobne płytki mozaikowe, a w wc i przedpokoju są płytki ceramiczne glazurowane. W wc   na ścianie jest boazeria płytowa PCV , a w łazience

tapeta zmywalna płytko – podobna. W kuchni i przedpokoju ściany wyłożone są częściowo boazerią listwową drewnianą.

W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z roletami płóciennymi wewnętrznymi, a także okna drewniane zespolone dwuramowe podwójnie szklone z żaluzjami miedzy – szybowymi metalowymi. Drzwi drewniane kasetonowe przeszklone.

W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem Amica. W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W wc jest   sedes typu compact.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni około 1 m2 oraz pawlacz.

Lokal posiada balkon o powierzchni 3,4 m2 . Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 3,0 m2 (informacja od właściciela lokalu).

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):

Pokój duży                                                              20,3 m2

Pokój średni                                                            11,5 m2

Pokój mały                                                              11,3 m2

Kuchnia                                                                    7,2 m2

Łazienka                                                                   2,7 m2

WC                                                                           1,0 m2

Przedpokój                                                                8,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu     62,0 m2.

Termin:

31.10.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. 92, AM 38, obręb 0028-Grabiszyn, o pow. 436 mkw. wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego na niej posadowionego, o pow. 169,8 mkw. w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość położona jest we Wrocławiu przy ul. Stolarskiej 27.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00080512/6.

O B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:31.10.2017 r. o godz. 09:00w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. 92, AM 38, obręb 0028-Grabiszyn, o pow. 436 mkw. wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego na niej posadowionego, o pow. 169,8 mkw. w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość położona jest we Wrocławiu przy ul.  Stolarskiej 27 i stanowi własność dłużnika:Karpiuk KrystynaKarpiuk EugeniuszDla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00080512/6.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  694.837,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          463.224,67 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 69.483,70 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego, na osiedlu Grabiszynek, przy ulicy Stolarskiej 27. Ulica Stolarska to lokalna ulica osiedlowa o nawierzchni asfaltowej. Ulica ta ma chodniki, jest odwodniona i oświetlona.

Odległość od centrum miasta ok. 6 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Wojszyce około 6,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości 0,2 km. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy jednorodzinnej mieszkalnej w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej. Na terenie nieruchomości gruntowej znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej. Jest to budynek 4 kondygnacyjny, w tym piwnica i poddasze użytkowe. Budynek zasadniczo jest przedwojenny jedna część wraz z garażem jest dobudowana około 20 lat temu. Ogrodzenie od ulicy z prętów stalowych, a strony ogrodu z siatki na słupkach stalowych. Nieruchomość gruntowa porośnięta jest krzewami ozdobnymi oraz trawą. Teren na którym znajduje się nieruchomość jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

Nieruchomość składa się z   jednej działki   o nr 92, arkusz mapy 38, obręb 0028 – Grabiszyn, o powierzchni 436 m2.

Działka ta w ewidencji gruntów stanowi tereny mieszkaniowe zabudowane.

 

Opis budynku mieszkalnego

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem jednorodzinnym -jak wcześniej wspomniano – w zabudowie bliźniaczej. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane są z cegły. Strop nad piwnicą masywny. Stropy nad pozostałymi kondygnacjami prawdopodobnie drewniane belkowe. Dach stromy dwuspadowy, więźba dachowa drewniana, kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę. W części nowszej są dwie lukarny. Ze względu na rozbudowę budynku pogorszył się jego układ funkcjonalny. Komunikacja do pomieszczeń w części dobudowanej odbywa się przez pomieszczenia w części starszej. Te zaś na I piętrze nie są doświetlone światłem naturalnym.

W piwnicy znajduje się pralnia z kotłownią w której znajduje się wanna pralnicza , brodzik oraz piec węglowy co. i gazowy typu „junkers”. Posadzki w piwnicy cementowe. Na ścianach pralni – kotłowni są płytki ceramiczne. Wrota garażowe rozwierane dwu – skrzydłowe drewniane. Jedno pomieszczenie w piwnicy ma charakter „bunkra” z czasów II wojny światowej. Piwnice nie są ogrzewane. Nie są również dostatecznie doświetlone światłem naturalnym. Na parterze znajduje się kuchnia z kuchenka gazową i zlewozmywakiem dwu – komorowym. Posadzka oraz pasy na ścianach z płytek ceramicznych. Na ścianach jest również boazeria drewniana. W we parteru znajduje się sedes i mała umywalka. Na podłodze i ścianach we płytki ceramiczne. Na podłodze korytarza i przedpokoju są płytki ceramiczne, a na ścianach boazeria drewniana oraz wbudowany pawlacz. Na podłogach pozostałych pomieszczeń wykładzina dywanowa. Stolarka okienna PCV z szybami podwójnymi zespolonymi. W oknach żaluzje.

Na I piętrze znajduje się łazienka z wanną, sedesem i umywalką. Na ścianach płytki ceramiczne. Na klatce schodowej boazeria drewniana w pokoju szafa wbudowana. Na podłogach z desek wykładzina dywanowa, a w pokoju w części dobudowanej płyta pilśniowa. Okna skrzynkowe podwójnie szklone drewniane i PCV z szybami podwójnymi zespolonymi. Pomieszczenia starszej części są słabo doświetlone światłem naturalnym (brak okien połaciowych). Z pokoju mieszkalnego w części dobudowanej prowadzą schody na poddasze użytkowe mieszkalne. Poddasze   użytkowe   jest   jednoprzestrzenne.    Na   podłodze   wykładzina dywanowa Okna połaciowe. Budynek posiada instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania

Powierzchnia użytkowa budynku

W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych. W nawiasach podano powierzchnie bez korekty wynikającej z normy PN-707B-02365.

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące:

Piwnica (wysokość 1,94 i 2,21 m)

Kotłownia – pralnia                                                                                            16,8 m2

Pomieszczenie nr 1                 (14,1 m2)                                                               4,6 m2

Garaż                                     (25,0 m2)                                                              12,5 m2

Korytarz i schody                  (7,6 m2)                                                                  3,8 m2

Piwnica razem                         (63,5 m2)                                                          37,7 m2

Parter (wysokość 2,60 m)

Pokój nr 1                                                                                                          24,3 m2

Pokój nr 2                                                                                                           14,2 m2

Pokój nr 3                                                                                                           14,2 m2

Korytarz i schody                                                                                                 6,9 m2

WC                                                                                                                      1,1 m2

Kuchnia                                                                                                              10,2 m2

Przedsionki                                                                                                          4,1 m2

Parter razem                                                                                                   75,0 m2

I piętro (wysokość 2,31 m)

Pokój nr 1                                           (9,2 m2)                                                      8,8 m2

Pokój nr 2                                           (7,6 m2)                                                     6,9 m2

Pokój nr 3                                           (12,5 m2)                                                  11,1 m2

Pokój nr 4                                           (9,7 m2)                                                      9,1 m2

Pokój nr 5                                           (12,3 m2)                                                  11,7m2

Łazienka                                            (4,3 m2)                                                      3,5 m2

Korytarz                                                                                                               1,7 m2

I piętro razem                                      (57,3 m2)                                              52,8 m2

Poddasze                                            (19,9 m2)                                              4,3 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi                                 169,8 m2

w tym:

 • powierzchnia piwnic nie w pełni użyteczna 37,7 m2
 • pomieszczenia w pełni użyteczne 132,1 m2

Powierzchnia zabudowy                     ok.                                                   95 m2

Kubatura zabudowy                            ok.                                                  850 m3

 

Stan techniczny i użytkowy

 

Stan techniczny budynku oceniony powyżej poziomu przeciętnego. Cześć starsza była na bieżąco konserwowana i przeprowadzane były naprawy bieżące.

Wiek części starszej około 65 lat, a nowszej około 20 lat. Szacuje się trwałość budynku na 100 lat. Szacunkowy średni stopień zużycia technicznego wynosi około 30 %.

Termin:

31.10.2017 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocławiu ul. Wejherowska 11, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu.
Lokal o pow. 63,2 mkw. składa się z czterech pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
31.10.2017 r. o godz. 09:30
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocławiu ul. Wejherowska 11, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu.
Lokal o pow. 63,2 mkw. składa się z czterech pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc.
Prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi:
Łyczkowski Andrzej
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 299.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 224.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29.900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest   w   średnio   wysokiej   mieszkalnej   zabudowie   osiedlowej.   Budynek wykonano   w   technologii   uprzemysłowionej   wielkiej   płyty.   Obiekt   jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, z płaskim stropodachem, IV piętrowy z podpiwniczeniem. Budynek   zlokalizowany  jest   w   strefie   śródmiejskiej   miasta   na   osiedlu „Popowice” i oddalony jest od jego centrum o około 4 km. Najbliższy   przystanek   komunikacji   miejskiej   autobusowej   i   tramwajowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 1,0 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego jest w odległości ok. 400 m, Gimnazjum nr 1 im. Hugona Steinhausa jest w odległości około 800 m. Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa jest w odległości około 4 km. Są również w pobliżu niepubliczne szkoły podstawowe oraz gimnazja. Najbliższy duży obiekt handlowo – usługowy „Magnolia” jest w odległości około 500 m.

Wokół budynku jest urządzony teren z zielenią i miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej – osiedlowej o średnim natężeniu ruchu kołowego.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na  120 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego ze względu na technologię wielkiej płyty na 35 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 2 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z czterech pokoi mieszkalnych, WC, przedpokoju i łazienki. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Pokoje mieszkalne są średniej wielkości. Lokal może być dobrze przewietrzany.

Na podłodze w jednym pokoju są panele podłogowe, a w pozostałych pokojach są płytki PCV na których położono wykładzinę dywanową. W łazience i WC na podłogach są płytki ceramiczne, w kuchni płytki PCV. Na ścianach w łazience są płytki ceramiczne, a w kuchni i WC lamperie olejne. W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy emaliowany i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W WC jest sedes ze spłuczką. Stolarka okienna drewniana zespolona podwójnie szklona. Drzwi drewniane płycinowe częściowo przeszklone.

 

 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada balkon o powierzchni około 5,0 m2 oraz loggię o powierzchni około 3 m2.

Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 3,6 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń pomierzone w trakcie wizji są następujące (wysokość 2,50 m):

Pokój duży                                                                                               14,66 m2

Pokój średni                                                                                              10,97 m2

Pokój mały                                                                                                   9,16 m2

Pokój najmniejszy                                                                                        8,98 m2

Kuchnia                                                                                                       7,22 m2

Łazienka                                                                                                      2,74 m2

WC                                                                                                              1,17 m2

Przedpokój                                                                                                   8,30 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                   63,20 m2.

 

Termin:

06.11.2017 r. o godz. 10:30

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Litewska 16 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00201006/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 49,64 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:06.11.2017 r. o godz. 10:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Litewska 16 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00201006/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 49,64 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:Paslavska Daiva,Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  231.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      173.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 23.100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek nie jest podpiwniczony, 8 – piętrowy (9 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Krzywoustego”, obręb geodezyjny Psie Pole. Oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 9 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej, w pobliżu lokalnej ulicy dojazdowej (KDL) o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km.

W odległości około 100 m znajduje się duży obiekt handlowy „Hala Handlowa”.

W odległości około 300 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego oraz w odległości 1,2 km Gimnazjum nr 2 Józefa Mackiewicza. W odległości około 4,5 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 14 im. Polonii Belgijskiej . Najbliższe przedszkole jest w odległości 200 m.

Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat.

Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 10 %.

 

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 1 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej z windą. Na piętrze znajduje się 14 lokali mieszkalnych.

Lokal składa się dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal nie jest dobrze przewietrzany. Na podłodze w pokojach mieszkalnych są panele podłogowe, a w przedpokoju, łazience oraz kuchni znajdują się płytki ceramiczne. W łazience na ścianach są płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek.

W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV. Drzwi płycinowe drewniane nowego typu.

W kuchni nie ma zamontowanych urządzeń sanitarnych. W łazience jest wanna, sedes typu compact, umywalka na szafce i grzejnik drabinkowy.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu Purmo. Lokal posiada balkon o powierzchni 4,2 m2.

Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,58 m):

Pokój duży     16,83 m2

Pokój mały      12,80 m2

Kuchnia          8,91 m2

Łazienka         4,33 m2

Przedpokój     6,77 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu 49,64 m2.

Termin:

09.11.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17, położonego we Wrocławiu, ul. Zemska 26 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu.
Lokal o pow. 48,5 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:09.11.2017 r. o godz. 09:00w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17, położonego we Wrocławiu, ul.  Zemska 26 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu.Lokal o pow. 48,5 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.Prawo do lokalu przysługuje dłużnikom:Zawadzki MaciejZawadzka MonikaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  247.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      185.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 24.700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w luźniej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej, w tak zwanym systemie „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest 10 piętrowy, podpiwniczony , z płaskim stropodachem.

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Nowy Dwór” i oddalony jest od jego centrum Wrocławia o około 5 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 113 oraz Gimnazjum nr 34 jest około 100 m, a do najbliższego Liceum nr XII im. Bolesława Chrobrego jest około 4,5 km. Najbliższe przedszkole „Zdolny Krasnal” jest w odległości około 100 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego PSS Społem jest około 200 m. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nowy Dwór ok. 800 m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci. Znajdują się również miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 30 %.

 

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 5 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na 5 piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

W pokojach na podłogach jest mozaika parkietowa. W łazience, kuchni i przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne. Na ścianach kuchni i łazienki są również płytki ceramiczne.

Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę gazową z piekarnikiem i zlewozmywak dwukomorowy metalowy. W łazience znajduje się kabina natryskowa narożna z brodzikiem, sedes typu compact i umywalka na szafce. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa częściowo przeszklona. Stolarka okienna drewniana zespolona podwójnie szklona.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe. Lokal posiada balkon o powierzchni 1,3 m2. W przedpokoju są trzy szafy wbudowane o powierzchniach 1,1 m2, 0,4 m2 i 0,3 m. W małym pokoju jest pawlacz.

Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni około 1,83 m2.

 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,50 m):

Pokój duży 21,7 m2
Pokój mały 9,2 m2
Łazienka 3,2 m2
Kuchnia 8,2 m2
Przedpokój 6,2 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu 48,5 m2.

 

 

Termin:

10.11.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Mikulskiego 5, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00034587/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 118,5 mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, wc, korytarza oraz werandy i znajduje się na parterze w budynku jednorodzinnym 3 kondygnacyjnym.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi Paweł Marcinkowski w dniu:10.11.2017 r. o godz. 09:00w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Mikulskiego 5, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00034587/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 118,5 mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, wc, korytarza oraz werandy i znajduje się na parterze w budynku jednorodzinnym 3 kondygnacyjnym.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  601.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      450.750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 60.100,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku jednorodzinnym. Jest to 2 piętrowy budynek, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne w budynku wykonane są z cegły ceramicznej. Budynek ogrodzony z trzech stron, wjazd na posesję zamykany bramą.

Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu Oporów, oddalonego od centrum o około 7 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości około 500 m od budynku, Najbliższy przystanek kolejowy PKP Dworzec Wrocław Zachodni jest oddalony o około 3 km.

 

 

 

Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy z małym natężeniem ruchu kołowego.

 

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 70 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 30 %.

 

Działka gruntu jest w całości dostępna dla wszystkich właścicieli lokali. Znajdują się na niej drzewa iglaste, krzewy oraz drzewka owocowe. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla 4 samochodów.

 

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Na parterze znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny. Składa się on z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, spiżarki, łazienki, WC, korytarza i werandy. Weranda stanowi dodatkowy pokój mieszkalny. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Do wszystkich pokoi z korytarza prowadzą drzwi pełne, drewniane, standardowe, a dodatkowo jest komunikacja bezpośrednio pomiędzy nimi przez duże rozsuwane, chowane w ścianę drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,92 m. Okna drewniane z szybami zespolonymi, podwójnie szklone. Parapety również drewniane.

 

W kuchni , przedpokoju, werandzie, łazience i WC na podłodze płytki ceramiczne. Ściany w łazience pokryte są płytkami ceramicznymi, zaś w kuchni znajduje się tylko pas płytek ceramicznych. W pokojach mieszkalnych znajduje się parkiet, a w spiżarce deski podłogowe. W kuchni jest kuchenka gazowa dwupalnikowa i zlewozmywak jednokomorowy. Na wyposażenie łazienki składa się wanna i umywalka. W WC znajduje się sedes z dolnopłukiem. W całym domu znajdują się grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu Purmo.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilanej piece gazowym usytuowanym w piwnicy budynku oraz elektryczną.

 

Z werandy jest wyjście na mały taras ze schodami prowadzącymi do ogrodu o powierzchni 4,22 m2.

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,89m):

Pokój mieszkalny nr 1                                                                                       29,3 m2

Pokój mieszkalny nr 2                                                                                       19,5 m2

Pokój mieszkalny nr 3                                                                                      22,4 m2

Kuchnia                                                                                                              9,5 m2

Spiżarnia                                                                                                             7,7 m2

Korytarz                                                                                                              8,8 m2

Weranda                                                                                                            15,6 m2

Łazienka                                                                                                             4,9 m2

WC                                                                                                                     0,8 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                       118,5 m2.

 

Termin:

20.11.2017 r. o godz. 08:30

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Budziszyńska 33 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00136485/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 29,7 mkw. składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc i przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:20.11.2017 r. o godz. 08:30w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 24 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Budziszyńska 33 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00136485/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 29,7 mkw. składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc i przedpokoju.Udział przysługuje dłużnikowi:Janasik ElżbietaUdział 1/2 części w prawie własności nieruchomość oszacowany jest na kwotę:  72.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      54.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4- piętrowy.

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Nowy Dwór” i oddalony jest od jego centrum o około 5 km.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nowy Dwór ok. 1,0 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej. Przy czym budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal, nie jest podłączony do sieci gazowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci, a także miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 15 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na trzecim piętrze budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej i korytarza komunikacyjnego. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajduje się 8 lokali mieszkalnych.

Lokal składa się z pokoju mieszkalnego z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu słaba. Jedynym wydzielonym drzwiami pomieszczeniem jest łazienka. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal nie może być dobrze przewietrzony. Pokój mieszkalny posiada portfenetr.

Na podłodze w pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazience są płytki ceramiczne. W aneksie kuchennym na ścianach jest pas płytek. Płytki na ścianach kuchni tworzą tzw. fartuch. Na ścianach w łazience są również płytki ceramiczne. W przedpokoju i pokoju mieszkalnym są dwie szafy wbudowane o powierzchniach 0,8 m2 oraz 0,9 m2.

W aneksie kuchennym jest zlewozmywak jedno – komorowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym. W łazience jest kabina natryskowa, sedes oraz umywalka na szafce .

Stolarka okienna PCV podwójnie szklona szybami zespolonymi. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa.

 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu Purmo. Jak wspomniano wyżej, budynek nie jest podłączony do sieci gazowej. Kuchenka częściowo na gaz jest z butli propan – butan.

Lokal nie posiada balkonu, lecz ma portfenetr. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 2,57 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu

 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,48 m):

Pokój mieszkalny                                                                                          15,4 m2

Aneks kuchenny                                                                                              9,2 m2

Łazienka                                                                                                          3,0 m2

Przedpokój                                                                                                      2,1 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                  29,7 m2.

 

Termin:

28.11.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 28 położonego we Wrocławiu, ul. Bobrza 34 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00158746/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 32,7 mkw. składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc oraz przedpokoju i znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:28.11.2017 r. o godz. 09:00w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 28 położonego we Wrocławiu, ul. Bobrza 34 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00158746/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 32,7 mkw. składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc oraz przedpokoju i znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice we Wrocławiu.Prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi:Pazuniak AnnaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  171.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      128.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 17.100,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej „wielkiej płyty”. Obiekt jest  średniego standardu wykończenia.  Budynek jest podpiwniczony 10 – piętrowy (13 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Popowice”  i oddalony  jest od jego centrum o ok. 5 km.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 150 m.  Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 800 m. Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej o małym natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci, a także miejsca do parkowania samochodów osobowych. W odległości ok. 300 m jest Park Popowicki oraz Park Zachodni. W promieniu ok. 100 m znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum. Najbliższe centrum handlowe znajduje się w odległości ok. 800 m.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 35 %.

Opis techniczny lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 9-tym piętrze budynku (XI  kondygnacja). Wejście do lokalu z klatki schodowej lub windy. Na  9-tym piętrze, przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z  2 pokoi mieszkalnych, aneksu kuchennego, łazienki i  przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu średnia. Do aneksu kuchennego przechodzi się przez duży pokój. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Pokoje mieszkalne są średniej wielkości. Na podłogach w dużym pokoju, aneksie kuchennym, łazience  i przedpokoju są płytki ceramiczne. W małym pokoju są panele podłogowe. W łazience i aneksie kuchennym na ścianach są płytki ceramiczne. Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi, podwójnie szklona  z roletami płóciennymi wewnętrznymi. Drzwi drewniane płycinowe nowego typu.

W aneksie kuchennym jest zlewozmywak metalowy jedno – komorowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym. W łazience jest  kabina natryskowa z brodzikiem, sedes i  umywalka na szafce. Jest również drabinkowy grzejnik centralnego ogrzewania.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki żeliwne radiatorowe..

Lokal posiada balkon o powierzchni około 2,7 m2. W trakcie wizji właścicielka oświadczyła , iż  do lokalu  przynależy mała komórka lokatorska w piwnicy. Natomiast z zaświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” z dnia 02.09.2014 wynika, iż pomieszczenie w piwnicy jest jedynie przez właścieielkę lokalu użytkowane.

Stan techniczny

Lekki zaciek na suficie dużego pokoju..

Powierzchnia użytkowa lokalu 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,48 m):

Pokój duży                                                                                                    14,0 m2

Pokój mały                                                                                                       9,7 m2

Łazienka                                                                                                           2,5 m2

Aneks kuchenny                                                                                               4,0 m2

Przedpokój                                                                                                       2,5 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa lokalu     32,7 m2.

Termin:

28.11.2017 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Mosiężna 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00280352/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 53,6 mkw. składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju mieszkalnego, garderoby, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorskiej o pow. 3,69 mkw.
Z prawem własności łączy się prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 132 o pow. ok 16 mkw. w garażu wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej budynku oraz ogródka o pow. ok 20 mkw przylegającego do lokalu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
28.11.2017 r. o godz. 09:30
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Mosiężna 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00280352/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 53,6 mkw. składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju mieszkalnego, garderoby, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorskiej o pow. 3,69 mkw.
Z prawem własności łączy się prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 132 o pow. ok 16 mkw. w garażu wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej budynku oraz ogródka o pow. ok 20 mkw przylegającego do lokalu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Tamioła Marcin
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 335.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 251.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 33.500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa osiedlowa. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Jest on średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 5 – piętrowy .

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Grabiszyn” i oddalony jest od centrum miasta o ok. 3 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej – dojazdowej (KD).

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej jest w odległości około 300 m. Do najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,5 km. W odległości około 500 m znajdują się duże obiekty handlowe. W promieniu ok. 600 m znajduje się liceum ogólnokształcące i gimnazjum, a Szkoła Podstawowa nr 43 jest w odległości do 600 m.

Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 5 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajdują się 4 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju mieszkalnego, łazienki, garderoby i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Na podłodze w salonie są małe deski podłogowe („twardy panel”) , w pokoju mieszkalnym jest wykładzina dywanowa . W łazience, garderobie, częściowo w salonie, w aneksie kuchennym i przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience są płytki ceramiczne na ścianach. W lokalu są okna PCV podwójnie szkolne z wewnętrznymi żaluzjami podnoszonymi elektrycznie. Drzwi płycinowe (częściowo brak drzwi). W przedpokoju znajduje się szafa wbudowana, o powierzchni 0,8 m2.

W aneksie kuchennym są tylko podejścia instalacyjne do urządzeń sanitarnych. W łazience jest wanna narożna, stała kabina natryskowa, sedes typu compact, umywalka na szafce oraz grzejnik drabinkowy. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu purmo.

Lokal posiada komórkę lokatorską w piwnicy o powierzchni 3,69 m2. Do lokalu przylega od strony ulicy ogródek o powierzchni około 20 m2 z prawem do wyłącznego korzystania przez każdoczesnego właściciela przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Ponadto każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 2 przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 132 o powierzchni około 16 m2, w garażu wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej budynku.

Stan techniczny

Lokal w trakcie wizji nie był użytkowany. Wyłączona była energia elektryczna i ogrzewanie. W kuchni nie były zamontowane urządzenia sanitarne (kuchenka gazowa, zlewozmywak). Częściowy brak drzwi wewnętrznych. Nie można było sprawdzić działania żaluzji. W niektórych miejscach ściany wymagają uzupełnienia malowania i wykończenia płytkami ceramicznymi.

Powyższe roboty budowlane stanowią niewielki procent obniżenia wartości lokalu, który kompensowany jest prawem do korzystania z ogródka przylegającego do lokalu.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,57 m):

Salon                                                                                 24,6 m2

Pokój mieszkalny                                                              11,3 m2
Aneks kuchenny                                                               4,6 m2

Garderoba                                                                             2,7 m2

Łazienka                                                                           4,5 m2
Przedpokój                                                                       5,9 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                            53,6 m2.

Termin:

30.11.2017 r. o godz. 08:30

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Główna 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00039170/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 55,4 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, komórki oraz przedpokoju.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:30.11.2017 r. o godz. 08:30w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Główna 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00039170/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 55,4 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, komórki oraz przedpokoju.Udział stanowi własność dłużnika:Budzik  JerzyUdział 1/2 części nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 126.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:             84.000,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.600,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to luźna zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest  podstawowego standardu wykończenia.  Budynek jest niepodpiwniczony 1 – piętrowy (2 kondygnacje).

Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia na osiedlu „Stabłowice”  i  oddalony  jest od jego centrum o ok. 10 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy zbiorczej (KZ) o średnim natężeniu ruchu kołowego. Jest to wylotowa droga z miasta nr 336 w kierunku na Brzezinkę. W pobliżu budynku nie ma miejsc do parkowania samochodów osobowych.

Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 22  jest około 1,5 km, do Gimnazjum nr 22 jest około 1 km, a  do Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa jest około 9 km. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Biedronka” jest około 900 m.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 150 m.  Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Pracze ok. 1,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w słabym stanie technicznym. Jest to budynek przedwojenny. Wiek około 80 lat.  Szacuję trwałość budynku na 100 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 40 %. W trakcie wizji stwierdzono zawilgocenie ścian zewnętrznych lokalu co spowodowało odkrycie miejsc zawilgoconych przez miejscowe skucie tynków.

 

Opis techniczny lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z podwórza.

Lokal składa się z  dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z wc, komórki pod schodami i  przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu słaba ze względu na brak bezpośredniego dostępu do pokoi z przedpokoju – jest jedynie dostęp przez kuchnię. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach są panele podłogowe. W kuchni i przedpokoju jest wykładzina rulonowa PCV. Na ścianach i podłodze łazienki są płytki ceramiczne, a w kuchni na ścianach pas płytek. W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV. Drzwi drewniane kasetonowe starego typu.

W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym. Ponadto w kuchni jest piec centralnego ogrzewania dwubiegowy (również na ciepłą wodę) typu „Saunier Duval”. W łazience jest wanna oraz  sedes typu compact.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Grzejniki centralnego ogrzewania  żeliwne radiatorowe. W małym pokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 1,8 m2.

Według informacji uzyskanej w trakcie wizji, do lokalu  przynależy komórka lokatorska na zewnątrz budynku o powierzchni 24 m2. Ponadto do lokalu przynależy pomieszczenie na strychu.

W trakcie wizji stwierdzono zawilgocenie ścian zewnętrznych lokalu, co spowodowało powierzchniowe skucie tynków (fot. nr 1). Z tego względu obniżono standard wykończenia lokalu do poziomu podstawowego.

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):

Lp Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m2]
1 Duży pokój 19,1
2 Mały pokój 18,2
3 Kuchnia 12,5
4 Łazienka  1,7
5 Komórka pod schodami  0,4
6 Przedpokój  3,5
Razem powierzchnia 55,4

 

Razem powierzchnia użytkowa lokalu     55,4 m2.

Termin:

30.11.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we Wrocławiu,
ul. Białowieska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00248726/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 32,7 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:30.11.2017 r. o godz. 09:00w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we Wrocławiu, ul.  Białowieska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00248726/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 32,7 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice we Wrocławiu. Prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi:Wilk EwaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  165.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      123.750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Lokal mieszkalny oznaczony numerem 5 usytuowany jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym, klatka numer 13, położonym we Wrocławiu przy ulicy Białowieskiej (działka numer 6/12, arkusz 11, obręb Popowice). Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, wieloklatkowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej w 1973 r. . Na poziomie „-1” budynku znajdują się komórki lokatorskie. Budynek ma 10 pięter. Na każdym piętrze znajdują się trzy lokale. Klatka schodowa – typowa; schody i podesty z lastriko, ściany malowane, pochwyty i poręcza stalowe, malowane. Klatka schodowa jest ogrzewana, stolarka okienna z PCV, nowoczesna. Budynek posiada windę. Dostęp do zaplecza bytowego i usług niezbędnych dla potrzeb życiowych jest dobry jak dla tego typu miasta. Szlaki komunikacji pieszej i samochodowej przed budynkiem są utwardzone. Teren działki zagospodarowany poprzez zieleń niską. Stan ogólny budynku jest dobry (budynek jest ocieplony, klatka schodowa odświeżona). Budynek posiada domofon.

Powierzchnia lokalu wynosi 32,70 m2. Lokal posiada loggie. Lokal posiada również piwnicę o pow. 1,80 m2. Na tą powierzchnię użytkową składają się następujące pomieszczenia: łazienka, przedpokój, kuchnia i dwa pokoje. Standard lokalu – typowy. Rzut lokalu udostępniony przez SMLW POPOWICE stanowi załącznik do opinii.

Drzwi wejściowe do lokalu płytowe, z dwoma zamkami, stan drzwi dobry.

Przedpokój – na podłodze panele. Na ścianach gładź.

Kuchnia – okno PCV. Na podłodze płytki. Na ścianach płytki nad blatem kuchennym oraz na pozostałej części ściany gładź.

Pokój dzienny – na podłodze panele. Na ścianach gładź, okna PCV. Grzejnik żeliwny. Drzwi harmonijkowe.

II pokój – na podłodze panele. Na ścianach gładź, okno oraz drzwi z PCV. Grzejnik żeliwny. Drzwi przesuwne.

Loggia obudowana stolarką z PCV.

Łazienka – na podłodze płytki ceramiczne. Kabina prysznicowa. Na ścianach płytki ceramiczne. Umywalka. Kompakt WC. Drzwi płytowe, typowe łazienkowe. Grzejnik rurkowy wiszący.

 

Wysokość lokalu ok. 2,50 m. Ogrzewanie lokalu z sieci miejskiej. Ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej. Lokal posiada dostęp do wszystkich mediów.

Lokal jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Zdjęcia dostępne tylko w operacie szacunkowym znajdującym się w kancelarii komornika.

Termin:

11.12.2017 r. o godz. 12:30

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 39/1 i 40, AM-13, obręb Leśnica, o pow. 0,0551 ha, oraz w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 232,4 mkw. w zabudowie wolnostojącej na niej posadowionego. Nieruchomość położona jest we Wrocławiu, ul. Dolnobrzeska 20. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00130100/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Jankowski Lech, że w dniu:11.12.2017 r. o godz. 12:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 39/1 i 40, AM-13, obręb Leśnica, o pow. 0,0551 ha, oraz w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 232,4 mkw. w zabudowie wolnostojącej na niej posadowionego.   Nieruchomość położona jest we Wrocławiu, ul.  Dolnobrzeska 20. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00130100/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Udział 1/2 części nieruchomość oszacowany jest na kwotę:  352.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      264.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 35.200,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego Wrocławia, na osiedlu Leśnica przy ulicy Dolnobrzeskiej na skrzyżowaniu z ulicą Brzezińską. Ulica Dolnobrzeska ma charakter przelotowy stanowi gminną drogę wylotowa z Wrocławia nr 336 w kierunku miejscowości Pisarzowice. Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami i oświetleniem ulicznym.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony do trapezu. Położona jest w terenie płaskim równinnym. Odległość od centrum miasta ok. 12 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica około 1,5 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 200 m. Najbliższa szkoła podstawowa nr 51 i gimnazjum nr 12 znajduje się w odległości około 0,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Lidl znajduje się w odległości około 0,3 km. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren nieruchomości zaniedbany, w ostatnim okresie nie użytkowany. Porośnięty jest trawą i krzakami. Ogrodzenie murowane z bloczków ozdobnych ceramicznych, od frontu ogrodzenie oraz brama wjazdowa i furtka z prętów stalowych ze słupkami murowanymi. Podcień wejściowy o powierzchni około 1,5 m2.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednopiętrowy. Budynek zajmuje znaczną nieproporcjonalną część gruntu około 40% (relacja 150/(551-150). Teren, na którym znajduje się zabudowa, jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na średni. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z dwóch działek. Pierwsza nr 40 arkusz mapy 13 przypisana do ul. Dolnobrzeskiej 20 o powierzchni 0,0534 ha oraz druga nr 39/1 arkusz mapy 13 przypisana do ulicy Brzezińskiej o powierzchni 0,0017 ha, obręb Leśnica z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B o łącznej powierzchni 0,0551 ha.

Działka nr 39/1 została dołączona do nieruchomości w celu polepszenia warunków gospodarowania.

 

Budynek   znajdujący   się   na   nieruchomości   jest   budynkiem   mieszkalnym jednorodzinnym jedno – piętrowym,  niepodpiwniczonym (2 kondygnacje), w zabudowie wolnostojącej. Piętro ma charakter mansardowy.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z   bloczków i cegły. Stropy żelbetowe masywne. Dach stromy krokwiowy wielospadowy,   kryty dachówką ceramiczną.

Na parterze budynku jest salon, pokój mieszkalny przejściowy, kuchnia, spiżarka, łazienka, kotłownia, przedsionek, garaż oraz korytarz ze schodami. Na I piętrze znajduje się sześć pokoi mieszkalnych, łazienka, garderoba i dwa korytarze. Na podłodze salonu,   pokoju mieszkalnego i korytarza parteru są małe deski parkietowe.  W  kuchni,  łazience,  garażu,   kotłowni   i  przedsionku  są płytki ceramiczne . Na ścianach w kuchni, kotłowni i w łazience są płytki ceramiczne. Stolarka okienna drewniana z szybami zespolonymi, podwójnie szklona. Stolarka

drzwiowa drewniana kasetonowa przeszklona. W kuchni nie ma zamontowanych urządzeń. Są tylko do nich podejścia instalacyjne. W łazience parteru jest sedes typu  compact,   umywalka wspornikowa,  stała  kabina  natryskowa  i  grzejnik drabinkowy. W kotłowni jest piec gazowy „dwubiegowy” na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie oraz zlew metalowy.

W pokojach I piętra na podłogach są deski parkietowe. W łazience na podłodze i na ścianach są płytki ceramiczne.

W łazience I piętra jest wanna narożna , sedes typu Geberit, bidet typu Geberit, oraz     grzejnik     centralnego     ogrzewania     drabinkowy.     Umywalka     jest zdementowana.

Budynek   ma   instalacje   wody   ciepłej   i   zimnej   ,   kanalizacyjną,   gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi stalowymi typu Purmo.  W salonie  parteru jest kominek grzewczy z podwójnym  obiegiem powietrzno – dymowym.

Od strony ogrodu jest taras o powierzchni około 30 m2. Na I piętrze są dwa balkony od ogrodu i ulicy  o powierzchniach 2,4 m2 i 8,5 m2.  W korytarzu jest szafa wbudowana o powierzchni około 1,1 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku

Uwaga. Dla części powierzchni pomieszczeń I piętra o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano powierzchnię w poziomie podłogi.

Parter    (wysokość 2,74 m)

-salon                                                                                                             51,6 m2,

 • pokój mieszkalny 10,8 m2 ,
 • kuchnia 9,9 m2,
 • spiżarka 2,0 m 2,
 • łazienka 6,2 m2 ,
 • przedsionek 1,9 m2 ,
 • garaż 27,6 m2,
 • kotłownia 5,4 m2,

korytarz ze schodami                                                                                18,8 m2
Razem powierzchnia użytkowa parteru                                       134,2 m2

I piętro (wysokość 2,64 m)

 • pokój mieszkalny nr 1 (28,8 m2)                                       24,5 m2
 • pokój mieszkalny nr 2 (12,1 m2)                                      11,1 m2
 • pokój mieszkalny nr 3 (12,1 m2)                                      11,0 m2
 • pokój mieszkalny nr 4 (7,7 m2)                                          2,8 m2
 • pokój mieszkalny nr 5 13,9 m2
 • pokój mieszkalny nr 6 (13,9 m2)                                        8,4 m2
 • łazienka (10,3 m2)                                         8,7 m2
 • garderoba (7,7 m2)                                           5,6 m2
 • korytarz nr 1 7,8 m2
 • korytarz nr 2 4,4 m2

Razem powierzchnia   I piętra                     (118,7 m2)                                 98,2 m2

Razem powierzchnia użytkowa budynku (252,9 m2)                                   232,4 m2

Powierzchnia zabudowy                                                                          ok. 150 m2

 

Kubatura zabudowy                                                                                 ok. 830 m3

 

Stan techniczny i użytkowy

Obiekt w dniu 21.12.2015 nie był użytkowany. Zdemontowane zostały urządzenia w kuchni i częściowo w łazience I piętra. W trakcie oględzin budynku mieszkalnego stwierdzono, iż deski parkietowe w salonie są wybrzuszone. Istnieją zacieki na ścianach i suficie garażu. W pokojach I piętra są ślady przemarzania ścian połaciowych.

Zgodnie z informacją uzyskana w trakcie wizji zakończono budowę budynku w 2009 roku. Jego stan techniczny oceniam na dobrym poziomie. Trwałość budynku to 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Teren na którym znajduje się nieruchomość ma obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Uchwała nr XLVII/3032/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 7 kwietnia 2006 r. Nr 75, poz.1195).

Termin:

13.12.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 9/20 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej jako dz. nr 185, AM-31, obręb Stabłowice, o pow. 0,1012 ha i w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej – budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o pow. 195,58 mkw. położonego we Wrocławiu, ul. Jeżowska 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00010199/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:13.12.2017 r. o godz. 09:00w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 9/20 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej jako dz. nr 185, AM-31, obręb Stabłowice, o pow. 0,1012 ha  i w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej – budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o pow. 195,58 mkw. położonego we Wrocławiu, ul.  Jeżowska 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00010199/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Udział przysługuje dłużnikowi:Mieczkowska EwaUdział 9/20 części oszacowany jest na kwotę:  393.993,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      295.494,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.399,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położona jest we Wrocławiu przy ul. Jeżowskiej nr 46, obręb Stabłowice. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna głównie z lat 35.
Dostęp do sklepów podstawowych branż w odległości około 400 m, Centrum handlowe w obrębie Leśnica około 2 km.
Odległość od komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej ok. 500m Odległość od centrum Wrocławia wynosi ok. 10,50 km.
Teren wyposażony w następującą infrastrukturę techniczną:
sieć energetyczna,
sieć wodociągową
sieć kanalizacyjną bezodpływową (szambo),
sieć gazowa,
drogę utwardzoną;

Obiekt budowlany w zabudowie bliźniaczej, parterowy z zabudowanym poddaszem, niepodpiwniczony o murowanej konstrukcji ścian z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym dachówką ceramiczną na podkładzie z łat drewnianych.

Charakterystyczne elementy budowlano-instalacyjne:

ławy i ściany fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej i betonowe zbrojone,
ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej o grubości zmiennej 2,0 do 1,0 c, na zaprawie cementowo – wapiennej i z profili cienkościennych
ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej o grubości ½ i ¼ cegły, na zaprawie cementowo wapiennej i profili cienkościennych stalowych obitych płytami GK,
stopy:
nad parterem masywny,
nad piętrem (poddaszem) drewniany podwieszony,
schody drewniane policzkowe proste,
kominy z cegły ceramicznej pełnej,
dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej pobyty dachówką ceramiczną na podkładzie z łat drewnianych,
wyprawa zewnętrzna ścian tynk strukturalny,
opierzenia, rynny i rury spustowe z PCV,
Elementy wykończeniowe:
stolarka drewniana i PCV:
okna PCV i połaciowe drewniane typu Velux,
drzwi zewnętrzne płytowe antywłamaniowe,
drzwi wewnętrzne płytowe pełne i częściowo przeszklone,
wyprawy i okładziny ścienne:
na sufitach tynk cementowo – wapienny kat. III i płyty GK,
na ścianach tynk cementowo – wapienny kat. III,
w łazienkach i wc ściany licowane płytkami 25×40 i 20×25 (cm),
w kuchni ściany licowane płytkami 30×30(cm),
podłogi i posadzki:
w salonie posadzka z płytek terrakota 4 0x4 O (cm),
w pokojach na poddaszu podłogi z desek,
w kuchni i aneksie jadalnym posadzka z płyt terrakota 50×50 (cm),
w kuchni na poddaszu posadzka z płytek 30×30(cm),
w łazience i wc na parterze posadzka z płyt terrakota 30 x 30 (cm),
w łazience na poddaszu posadzka z płytek 20×20 (cm),
w hollu posadzka z płytek terrakota 50 x 50 (cm),
Wyposażenie instalacyjne
instalacja elektryczna,
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna bezodpływowa (szambo),
instalacja c. o. etażowe;
instalacja gazowa.
Parametry liniowe i powierzchnie

Zgodnie ze pomiarami z natury obiekt posiada następujące parametry:
PARTER
L.p.
Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
1
salon
32,98 m2
2
łazienka
4,15 m2
3
holi z klatką schodową
21,80 m2
4
kuchnia z jadalnią
46,27 m2
5
WC
1,95 m2
6
przedsionek
2,98 m2
RAZEM:
110,13 m2
I PIĘTRO (PODDASZE)
L.p.
Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
1
pokój 1
12,35 m2
2
pokój 2
13,94 m 2
3
pokój 3
23,43 m2
4
korytarz
13,54 m 2
5
łazienka
3,88 m2
6
garderoba
4,08 m2
7
kuchnia
7,53 m2
7
podest schodowy + hall
6,70 m2
RAZEM:
85,45 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
195,58m2

 

Uwaga:
zgodnie z Ustawą o własności lokali do powierzchni użytkowej mieszkalnej nie wliczono garażu oraz kotłowni.
Ogólny stan techniczny obiektu — dobry.

Zdjęcia dostępne tylko w operacie szacunkowym znajdującym się w kancelarii komornika.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.