godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

11 lipca 2018r godzina 10:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Wilanowska 77 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00283046/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal składa się na niższym poziomie z pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki i przedpokoju. Na wyższym poziomie znajdują się 3 pokoje mieszkalne, łazienka oraz przedpokój. Komunikacja wewnątrz lokalu średnia.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11.07.2018 r. o godz. 10:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Wilanowska 77 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00283046/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal stanowi własność dłużnika:
Marcinkiewicz Gaweł,
Marcinkiewicz Karolina,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 361 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 270 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 36 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 2160/16

II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).
Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Zawidawie” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 10 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL), o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km. W odległości około 500 m znajduje się przy ulicy Wilanowskiej większe centrum handlowe Biedronka. Przy ulicy Kasztelańskiej w odległości około 150 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego oraz Gimnazjum nr 11 Stefana Batorego. W odległości około 7 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II.
Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 10 %.

Lokal mieszkalny dwupoziomowy, samodzielny położony na 3-cim i 4-tym piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajduje się 5 lokali mieszkalnych.
Lokal składa się na niższym poziomie z pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki i przedpokoju. Na wyższym poziomie znajdują się 3 pokoje mieszkalne, łazienka oraz przedpokój. Komunikacja wewnątrz lokalu średnia. Dostęp do wyższego poziomu jest schodami wewnętrznymi znajdującymi się w pokoju zkalnym niższego poziomu. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

Na podłogach w pokojach mieszkalnych są panele podłogowe. W kuchni i w łazienkach na podłogach są płytki ceramiczne. W łazienkach i w kuchni na ścianach są również płytki ceramiczne.
W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone, a także na wyższym poziomie okna połaciowe drewniane z szybami zespolonymi podwójnie szklone.
W pokoju na parterze okna wyposażone są w rolety płócienne wewnętrzne. Drzwi drewniane kasetonowe.

W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z odrębnym piekarnikiem elektrycznym, a także piec gazowy typu N/iessmann „dwubiegowy” do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W łazience niższego poziomu jest sedes typu geberit, umywalka na szafce oraz grzejnik drabinkowy. W łazience wyższego poziomu jest natrysk bez kabiny, wanna narożna, umywalka na szafce oraz sedes typu geberit.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z pieca centralnego ogrzewania znajdującego się w łazience niższego poziomu. Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu purmo.

Lokal posiada balkon o powierzchni 13,2 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 5 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Dla części pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano powierzchnie w poziomie podłogi.
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące;
– Poziom niższy (wys. 2,69 m):
Pokój mieszkalny (29,8 m2) 25,6 m2
Kuchnia (9,5 m2) 6,8 m2
Łazienka 3,4 m2
Przedpokój 5,7 m2
Razem powierzchnia niższego poziomu (48,4 m2) 41,5 m2

– Poziom wyższy (wys. 2,60 m):
Pokój mieszkalny duży (18,0 m2) 12,0 m2
Pokój mieszkalny średni (11,4 m2) 7,3 m2
Pokój mieszkalny mały (9,8 m2) 7,5 m2
Łazienka (9,4 m2) 7,2 m2
Przedpokój 4,2 m2
Razem powierzchnia wyższego poziomu (52,8 m2) 38,2 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
(101,2 m2) 79,7 m2

Istnieje obowiązujący plan miejscowy, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, ustanowiony uchwałą nr Vlll/160/07 Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 28.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Zakrzów – Wilanowska (Dz. Urz. Wojew. Dolnośląskiego z 28 maja 2007, nr 126, poz. 1663).
Nieruchomość znajduje się na rysunku planu na terenie oznaczonym 1 MW z przeznaczeniem podstawowym tej części jaką jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

11 lipca 2018r godzina 10:30

Przedmiot licytacji:

Udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocław, ul. Dźwirzyńska 8 dla którego księgę wieczystą nr prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal o pow. 57,9 mkw. składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, wc, przedpokoju i korytarza. Znajduje się w zasobach mieszkaniowych S.M. Kuźniki we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11.07.2018 r. o godz. 10:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocław, ul. Dźwirzyńska 8 dla którego księgę wieczystą nr prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
W/w udział stanowi własność dłużnika:
Lubecka Iwona,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 97 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 1385/16

 1. Opis nieruchomości:

 

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4-piętrowy (6 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Kuźniki” i oddalony jest od jego centrum o około 7 km.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 500 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Kuźniki to ok. 700m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze dojazdowej o małym natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajdują się urządzone tereny rekreacyjne z ozdobną zielenią. W odległości ok. 100 m przy ulicy Sarbinowskiej znajduje się Szkoła Podstawowa nr 37 oraz Gimnazjum nr 7. W odległości około 4 km znajduje się Centrum Handlowe Magnolia Park przy ulicy Legnickiej. W odległości około 6,5 km znajduje się Port Lotniczy.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 35 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 30 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny, położony na I piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z galerii komunikacyjnej. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne z wejściem od strony galerii.

Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych, aneksu kuchennego, łazienki, WC, korytarza i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Wejście do łazienki, we, pokoi mieszkalnych znajduje się od strony korytarza do którego wchodzi się przez aneks kuchenny z przedpokoju.

Łazienka i WC są doświetlone światłem sztucznym. Lokal jest dobrze przewietrzany.

Na podłogach w aneksie kuchennym, przedpokoju znajdują się płytki ceramiczne. W aneksie kuchennym znajduje się pas płytek na ścianie. W większym pokoju mieszkalnym, łazience oraz w we na podłodze znajduje się wykładzina PCV. W mniejszym pokoju mieszkalnym na podłodze znajduje się wykładzina rulonowa PCV. W łazience na ścianach są lamperie.

 

Na aneks kuchenny składa się zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa bez piekarnika. W łazience jest wanna oraz umywalka na nóżce. W we znajduje się sedes. W korytarzu znajdują się dwie szafy wbudowane o powierzchniach 0,3 m2 oraz 0,5 m2.

W lokalu znajdują się okna PCV oraz drzwi płycinowe częściowo przeszklone. Żaluzje zewnętrzne płócienne rolowane na oknach.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe członowe.

Lokal posiada loggię o powierzchni około 6,5 m2 dostępny z większego pokoju mieszkalnego. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 2,6 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,48 m):

Pokój duży                                                                                                    19,9 m2

Pokój mały                                                                                                    6,1 m2

Aneks kuchenny                                                                                           16,7 m2

Łazienka                                                                                                       4,3 m2

WC                                                                                                                0,7 m2

Przedpokój                                                                                                    2,8 m2

Korytarz                                                                                                        7,4 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                      57,9 m2.

Termin:

11 lipca 2018r godzina 11:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Jeleniogórska 31/2 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00279503/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal o powierzchni 50,3mkw składa się z trzech pokoi , kuchni , łazienki i korytarza ze schodami.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11.07.2018 r. o godz. 11:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocław,
ul. Jeleniogórska 31/2 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00279503/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal stanowi własność dłużnika:
Karasiuk Marek,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 151 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 20 200,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kmp 45/98

 1. II. Opis nieruchomości:Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej mieszkalnej zabudowie jednorodzinnej. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek jednorodzinny dwu – lokalowy ze stromym dachem, piętrowy, podpiwniczony.
  Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu Stabłowice i oddalony jest od jego centrum o około 12 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica około 1 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 150 m. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza znajduje się w odległości około 1,5 km,
  a Gimnazjum nr 12 znajduje się w odległości około 2,0 km. Publiczne Liceum Ogólnokształcące
  nr XII im Bolesława Chrobrego jest w odległości około 10 km. Najbliższe Publiczne Przedszkole „Galileo” jest w odległości 1,0 km. Duży obiekt handlowy Dino znajduje się w odległości
  około 0,9 km.
  Wokół budynku jest urządzony teren z zielenią częściowo ogrodzony. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.
  Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego.
  Budynek jest w słabym stanie technicznym. Jest to budynek przedwojenny Szacuję trwałość budynku na 100 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego na 30 %.Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na I piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej.
  Lokal składa się z trzech pokoi , kuchni , łazienki i korytarza ze schodami. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra ze względu na bezpośredni dostęp do pomieszczeń z przedpokoju. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach mieszkalnych oraz korytarzu i częściowo w kuchni znajdują się panele podłogowe. W łazience i częściowo w kuchni na podłogach znajdują się płytki ceramiczne. W łazience są również płytki ceramiczne na ścianach. W kuchni na ścianach jest pas płytek, tzw fartuch.
  W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone.
  Drzwi drewniane płycinowe nowego typu.
  W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
  W łazience jest wanna, umywalka na szafce i sedes typu compact. Ponadto w łazience znajduje
  się piec centralnego ogrzewania Termet „Mini max plus” dwufunkcyjny (na centralne ogrzewania
  i ciepłą wódę) oraz grzejnik drabinkowy.
  Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu Purmo.
  Do lokalu przynależy komórka lokatorska na półpiętrze o powierzchni około 1,5 m2 i powierzchnia strychowa.Powierzchnia użytkowa lokalu
  Dla powierzchni pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano powierzchnie w poziomie podłogi.
  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,26 m):
  Pokój duży
  (22,6 m2)
  18,3 m2
  Pokój średni
  (18,9 m2)
  10,0 m2
  Pokój mały9,1 m2
  Łazienka
  (4,7 m2)
  2,6 m2
  Kuchnia
  (9,5 m2)
  3,9 m2
  Korytarz ze schodami6,4 m2
  Razem powierzchnia użytkowa lokalu (71,2 m2)
  50,3 m2.

Termin:

11 lipca 2018r godzina 12:30

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położone we Wrocławiu, ul. Dokerska 29 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00349690/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 46,4mkw. składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki wc i przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11.07.2018 r. o godz. 12:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego , położonego we Wrocławiu, ul. Dokerska 29 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00349690/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 46,4mkw. składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki wc i przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Filipczak Krzysztof,
Ryksa-Filipczak Urszula,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 166 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 22 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 2310/13

  1. Opis nieruchomości:

   

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w wysokiej punktowej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Jest on średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 10 – piętrowy .

  Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Kazanów” i oddalony jest od centrum miasta o ok. 8 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy wewnętrznej drodze osiedlowej dochodzącej do ulicy Kozanowskiej będącej ulicą zbiorczą KZ.

  Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej jest w odległości około 200 m. Do najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Stadion ok. 1,8 km. W odległości około 300 m znajduje się duży obiekt handlowy Stokrotka. W odległości ok. 5,5 km znajduje się publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 75 jest w odległości około 200 m, a Gimnazjum nr 7 Tradycji Herbu Wrocławia jest w odległości około 900 m. Przedszkole jest w odległości około 200 m.

  Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.

  Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 9 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajdują się 4 lokale mieszkalne.

  Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki wc i przedpokoju. Na podłogach w pokojach mieszkalnych i przedpokoju jest mozaika parkietowa. W łazience, wc i kuchni na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience na ścianach i kuchni są ułożone płytki ceramiczne glazurowane. Na ścianach i suficie przedpokoju jest boazeria listwowa drewniana. W lokalu mieszkalnym są okna PCV podwójnie szklone z roletami płóciennymi wewnętrznymi. Drzwi drewniane płycinowe nowego typu częściowo przeszklone. W przedpokoju znajduje się szafa wbudowana o powierzchni około 1,3 m2. Lokal posiada balkon o powierzchni 6,2 m2.

  W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i mała umywalka wspornikowa. W wc jest sedes ze spłuczką. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,8 m2 (informacja z pisma SM „Energetyk” z dnia 27.10.2016).

  Decyzją SM „Energetyk” z dnia 14 listopada 2013 r. dotyczącą umowy najmu części powierzchni wspólnej budynku przy Dokerskiej 29, zawarta została umowa najmu dla części korytarza przylegającego do lokalu nr 40 o powierzchni 4,8 m2. Jest to obecnie część przedpokoju bliżej wejścia. W związku z tym pominięto tę powierzchnię w wycenie. Z wyjaśnienia władających wynika, iż pierwotnie wejście do lokalu z klatki schodowej było do przedpokoju (z drzwiami wejściowymi do łazienki , kuchni , wc i dużego pokoju). Duży pokój był przechodni do małego pokoju mieszkalnego. Stąd przyjęto iż, komunikacja wewnątrz lokalu jest średnia.

   

  Powierzchnia użytkowa lokalu

  W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych, zgodnie z polską normą PN- 70/B-02365.

   

  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):

  Pokój mieszkalny duży          21,4     m2

  Pokój mieszkalny mały          11,9     m2

  Kuchnia                                  6,1       m2

  Łazienka                                 2,5       m2

  WC                                         1,0       m2

  Przedpokój                             3,5       m2

  Razem powierzchnia użytkowa lokalu      46,4     m2.

Termin:

30 sierpnia 2018r godzina 09:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 36 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu,
ul. Oleska 11 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00218504/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 20,7mkw. składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz WC

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2018-08-30 r. o godz. 09:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 36 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu,
ul. Oleska 11 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00218504/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 20,7mkw. składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki oraz WC
i stanowi własność dłużnika:
Janicki Bogumił,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 95 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 71 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 9 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 1824/15

II. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia.
Budynek jest podpiwniczony 11 – piętrowy (13 kondygnacji). Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Zakrzów” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 9 km.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,6 km. W odległości około 500 m znajduje się przy ulicy Wilanowskiej większe centrum handlowe Biedronka. W odległości 550 m znajduje się publiczne przedszkole Marco Polo. Przy ulicy Kasztelańskiej w odległości 300m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 44 oraz Gimnazjum nr 11.
W odległości około 7 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II.
Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 25 %.
Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 11-tym piętrze budynku, w ciągu komunikacyjnym stanowiącym połączenie z sąsiednią klatką schodową Wejście do lokalu korytarzem komunikacyjnym z klatki schodowej z windą do 10 piętra. Na piętrze przy klatce schodowej nr 11 znajdują się 3 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z pokoju mieszkalnego z aneksem kuchennym, łazienki oraz WC.
Komunikacja wewnątrz lokalu słaba. Brak jest przedpokoju, z zewnętrznego korytarza komunikacyjnego wchodzi się bezpośrednio do pokoju mieszkalnego. Do WC przechodzi się przez łazienkę. Lokal nie może być dobrze przewietrzany. Na podłodze w pokoju mieszkalnym z aneksem kuchennym jest wykładzina rulonowa PCV. W łazience i WC na ścianach są lamperie olejne.
Przy wannie mały pas płytek ceramicznych. W lokalu mieszkalnym znajdują się okna drewniane zespolone dwuramowe podwójnie szklone. Drzwi drewniane płycinowe przeszklone.
W aneksie kuchennym jest zlewozmywak dwu – komorowy emaliowany i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka, wspornikowa. W wc jest sedes compact.
Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne.
Lokal nie posiada balkonu. Do lokalu przynależy komórka lokatorska na 11 piętrze o powierzchni ok. 3,0 m2 (wynika z pomiaru powierzchni użytkowej lokalu i informacji z księgi wieczystej).

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące:
Pokój mieszkalny z aneksem kuchennym 17,2 m2
Łazienka 2,5 m2
WC 1,0 m2
——————————————-
Razem powierzchnia użytkowa lokalu 20,7 m2.

Termin:

31 sierpnia 2018r godzina 09:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 28 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Litewska 4 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00233660/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 32,1 mkw. składa się z jednego pokoju z aneksem kuchenym, łazienki z WC

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
31.08.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 28 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Litewska 4 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00233660/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 32,1 mkw. składa się z jednego pokoju z aneksem kuchenym, łazienki z WC oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Kazimierczak Joanna,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 117 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 15 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 1240/15

  1. II. Opis nieruchomości:
   Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia.
   Budynek nie jest podpiwniczony, 8 – piętrowy (10 kondygnacji).
   Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Krzywoustego”, obręb geodezyjny Psie Pole. Oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 9 km. W sąsiedztwie budynku
   nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej, o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca
   do parkowania samochodów osobowych.
   Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 150 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km. W odległości około 300 m znajduje się duży obiekt handlowy „Hala Handlowa”. W odległości około 600 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Gimnazjum nr 2 Józefa Mackiewicza. W odległości około 4,5 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 14 im. Polonii Belgijskiej . Najbliższe publiczne przedszkole „Columbus” jest w odległości około 600 m.
   Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
   Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 15 %.
   Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 2 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy (są 2 windy). Na piętrze znajduje się 13 lokali mieszkalnych.
   Lokal składa się z pokoju mieszkalnego, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.
   Na podłodze w pokoju mieszkalnym są panele podłogowe. W aneksie kuchennym, łazience
   i przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience na ścianach są również płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek.
   W lokalu mieszkalnym znajdują się jedynie drzwi na balkon PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone. Aneks kuchenny i łazienka nie mają okna. Aneks jest niedoświetlony. Drzwi kasetonowe drewniane.
   W aneksie kuchennym jest tylko zlewozmywak jedno – komorowy metalowy. W łazience jest wanna, umywalka na szafce, sedes typu Gebert oraz grzejnik drabinkowy.
   Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe nowego typu. Lokal posiada balkon o powierzchni 4,2 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska.
   Powierzchnia użytkowa lokalu
   Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,62 m):
   Pokój mieszkalny 17,8 m2
   Aneks kuchenny 6,8 m2
   Łazienka 3,6 m2
   Przedpokój 3,9 m2
   Razem powierzchnia użytkowa lokalu 32,1 m2.
Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.