godlo_polski1Tomasz Kinastowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

28.11.2017 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Mosiężna 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00280352/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 53,6 mkw. składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju mieszkalnego, garderoby, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorskiej o pow. 3,69 mkw.
Z prawem własności łączy się prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 132 o pow. ok 16 mkw. w garażu wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej budynku oraz ogródka o pow. ok 20 mkw przylegającego do lokalu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
28.11.2017 r. o godz. 09:30
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Mosiężna 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00280352/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 53,6 mkw. składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju mieszkalnego, garderoby, łazienki z wc, przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorskiej o pow. 3,69 mkw.
Z prawem własności łączy się prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 132 o pow. ok 16 mkw. w garażu wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej budynku oraz ogródka o pow. ok 20 mkw przylegającego do lokalu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Tamioła Marcin
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 335.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 251.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 33.500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa osiedlowa. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Jest on średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 5 – piętrowy .

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Grabiszyn” i oddalony jest od centrum miasta o ok. 3 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej – dojazdowej (KD).

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej jest w odległości około 300 m. Do najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,5 km. W odległości około 500 m znajdują się duże obiekty handlowe. W promieniu ok. 600 m znajduje się liceum ogólnokształcące i gimnazjum, a Szkoła Podstawowa nr 43 jest w odległości do 600 m.

Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 5 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajdują się 4 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju mieszkalnego, łazienki, garderoby i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Na podłodze w salonie są małe deski podłogowe („twardy panel”) , w pokoju mieszkalnym jest wykładzina dywanowa . W łazience, garderobie, częściowo w salonie, w aneksie kuchennym i przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience są płytki ceramiczne na ścianach. W lokalu są okna PCV podwójnie szkolne z wewnętrznymi żaluzjami podnoszonymi elektrycznie. Drzwi płycinowe (częściowo brak drzwi). W przedpokoju znajduje się szafa wbudowana, o powierzchni 0,8 m2.

W aneksie kuchennym są tylko podejścia instalacyjne do urządzeń sanitarnych. W łazience jest wanna narożna, stała kabina natryskowa, sedes typu compact, umywalka na szafce oraz grzejnik drabinkowy. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu purmo.

Lokal posiada komórkę lokatorską w piwnicy o powierzchni 3,69 m2. Do lokalu przylega od strony ulicy ogródek o powierzchni około 20 m2 z prawem do wyłącznego korzystania przez każdoczesnego właściciela przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Ponadto każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 2 przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 132 o powierzchni około 16 m2, w garażu wielostanowiskowym w kondygnacji podziemnej budynku.

Stan techniczny

Lokal w trakcie wizji nie był użytkowany. Wyłączona była energia elektryczna i ogrzewanie. W kuchni nie były zamontowane urządzenia sanitarne (kuchenka gazowa, zlewozmywak). Częściowy brak drzwi wewnętrznych. Nie można było sprawdzić działania żaluzji. W niektórych miejscach ściany wymagają uzupełnienia malowania i wykończenia płytkami ceramicznymi.

Powyższe roboty budowlane stanowią niewielki procent obniżenia wartości lokalu, który kompensowany jest prawem do korzystania z ogródka przylegającego do lokalu.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,57 m):

Salon                                                                                 24,6 m2

Pokój mieszkalny                                                              11,3 m2
Aneks kuchenny                                                               4,6 m2

Garderoba                                                                             2,7 m2

Łazienka                                                                           4,5 m2
Przedpokój                                                                       5,9 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                            53,6 m2.

Termin:

30.11.2017 r. o godz. 08:30

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Główna 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00039170/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 55,4 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, komórki oraz przedpokoju.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:30.11.2017 r. o godz. 08:30w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Główna 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00039170/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 55,4 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, komórki oraz przedpokoju.Udział stanowi własność dłużnika:Budzik  JerzyUdział 1/2 części nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 126.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:             84.000,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.600,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to luźna zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest  podstawowego standardu wykończenia.  Budynek jest niepodpiwniczony 1 – piętrowy (2 kondygnacje).

Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia na osiedlu „Stabłowice”  i  oddalony  jest od jego centrum o ok. 10 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy zbiorczej (KZ) o średnim natężeniu ruchu kołowego. Jest to wylotowa droga z miasta nr 336 w kierunku na Brzezinkę. W pobliżu budynku nie ma miejsc do parkowania samochodów osobowych.

Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 22  jest około 1,5 km, do Gimnazjum nr 22 jest około 1 km, a  do Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa jest około 9 km. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Biedronka” jest około 900 m.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 150 m.  Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Pracze ok. 1,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w słabym stanie technicznym. Jest to budynek przedwojenny. Wiek około 80 lat.  Szacuję trwałość budynku na 100 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 40 %. W trakcie wizji stwierdzono zawilgocenie ścian zewnętrznych lokalu co spowodowało odkrycie miejsc zawilgoconych przez miejscowe skucie tynków.

 

Opis techniczny lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z podwórza.

Lokal składa się z  dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z wc, komórki pod schodami i  przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu słaba ze względu na brak bezpośredniego dostępu do pokoi z przedpokoju – jest jedynie dostęp przez kuchnię. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach są panele podłogowe. W kuchni i przedpokoju jest wykładzina rulonowa PCV. Na ścianach i podłodze łazienki są płytki ceramiczne, a w kuchni na ścianach pas płytek. W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV. Drzwi drewniane kasetonowe starego typu.

W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym. Ponadto w kuchni jest piec centralnego ogrzewania dwubiegowy (również na ciepłą wodę) typu „Saunier Duval”. W łazience jest wanna oraz  sedes typu compact.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Grzejniki centralnego ogrzewania  żeliwne radiatorowe. W małym pokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 1,8 m2.

Według informacji uzyskanej w trakcie wizji, do lokalu  przynależy komórka lokatorska na zewnątrz budynku o powierzchni 24 m2. Ponadto do lokalu przynależy pomieszczenie na strychu.

W trakcie wizji stwierdzono zawilgocenie ścian zewnętrznych lokalu, co spowodowało powierzchniowe skucie tynków (fot. nr 1). Z tego względu obniżono standard wykończenia lokalu do poziomu podstawowego.

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu 

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):

Lp Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia użytkowa [m2]
1 Duży pokój 19,1
2 Mały pokój 18,2
3 Kuchnia 12,5
4 Łazienka  1,7
5 Komórka pod schodami  0,4
6 Przedpokój  3,5
Razem powierzchnia 55,4

 

Razem powierzchnia użytkowa lokalu     55,4 m2.

Termin:

11.12.2017 r. o godz. 12:30

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 39/1 i 40, AM-13, obręb Leśnica, o pow. 0,0551 ha, oraz w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 232,4 mkw. w zabudowie wolnostojącej na niej posadowionego. Nieruchomość położona jest we Wrocławiu, ul. Dolnobrzeska 20. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00130100/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Jankowski Lech, że w dniu:11.12.2017 r. o godz. 12:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 39/1 i 40, AM-13, obręb Leśnica, o pow. 0,0551 ha, oraz w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 232,4 mkw. w zabudowie wolnostojącej na niej posadowionego.   Nieruchomość położona jest we Wrocławiu, ul.  Dolnobrzeska 20. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00130100/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Udział 1/2 części nieruchomość oszacowany jest na kwotę:  352.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      264.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 35.200,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego Wrocławia, na osiedlu Leśnica przy ulicy Dolnobrzeskiej na skrzyżowaniu z ulicą Brzezińską. Ulica Dolnobrzeska ma charakter przelotowy stanowi gminną drogę wylotowa z Wrocławia nr 336 w kierunku miejscowości Pisarzowice. Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami i oświetleniem ulicznym.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony do trapezu. Położona jest w terenie płaskim równinnym. Odległość od centrum miasta ok. 12 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica około 1,5 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 200 m. Najbliższa szkoła podstawowa nr 51 i gimnazjum nr 12 znajduje się w odległości około 0,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Lidl znajduje się w odległości około 0,3 km. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren nieruchomości zaniedbany, w ostatnim okresie nie użytkowany. Porośnięty jest trawą i krzakami. Ogrodzenie murowane z bloczków ozdobnych ceramicznych, od frontu ogrodzenie oraz brama wjazdowa i furtka z prętów stalowych ze słupkami murowanymi. Podcień wejściowy o powierzchni około 1,5 m2.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednopiętrowy. Budynek zajmuje znaczną nieproporcjonalną część gruntu około 40% (relacja 150/(551-150). Teren, na którym znajduje się zabudowa, jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na średni. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z dwóch działek. Pierwsza nr 40 arkusz mapy 13 przypisana do ul. Dolnobrzeskiej 20 o powierzchni 0,0534 ha oraz druga nr 39/1 arkusz mapy 13 przypisana do ulicy Brzezińskiej o powierzchni 0,0017 ha, obręb Leśnica z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B o łącznej powierzchni 0,0551 ha.

Działka nr 39/1 została dołączona do nieruchomości w celu polepszenia warunków gospodarowania.

 

Budynek   znajdujący   się   na   nieruchomości   jest   budynkiem   mieszkalnym jednorodzinnym jedno – piętrowym,  niepodpiwniczonym (2 kondygnacje), w zabudowie wolnostojącej. Piętro ma charakter mansardowy.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z   bloczków i cegły. Stropy żelbetowe masywne. Dach stromy krokwiowy wielospadowy,   kryty dachówką ceramiczną.

Na parterze budynku jest salon, pokój mieszkalny przejściowy, kuchnia, spiżarka, łazienka, kotłownia, przedsionek, garaż oraz korytarz ze schodami. Na I piętrze znajduje się sześć pokoi mieszkalnych, łazienka, garderoba i dwa korytarze. Na podłodze salonu,   pokoju mieszkalnego i korytarza parteru są małe deski parkietowe.  W  kuchni,  łazience,  garażu,   kotłowni   i  przedsionku  są płytki ceramiczne . Na ścianach w kuchni, kotłowni i w łazience są płytki ceramiczne. Stolarka okienna drewniana z szybami zespolonymi, podwójnie szklona. Stolarka

drzwiowa drewniana kasetonowa przeszklona. W kuchni nie ma zamontowanych urządzeń. Są tylko do nich podejścia instalacyjne. W łazience parteru jest sedes typu  compact,   umywalka wspornikowa,  stała  kabina  natryskowa  i  grzejnik drabinkowy. W kotłowni jest piec gazowy „dwubiegowy” na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie oraz zlew metalowy.

W pokojach I piętra na podłogach są deski parkietowe. W łazience na podłodze i na ścianach są płytki ceramiczne.

W łazience I piętra jest wanna narożna , sedes typu Geberit, bidet typu Geberit, oraz     grzejnik     centralnego     ogrzewania     drabinkowy.     Umywalka     jest zdementowana.

Budynek   ma   instalacje   wody   ciepłej   i   zimnej   ,   kanalizacyjną,   gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi stalowymi typu Purmo.  W salonie  parteru jest kominek grzewczy z podwójnym  obiegiem powietrzno – dymowym.

Od strony ogrodu jest taras o powierzchni około 30 m2. Na I piętrze są dwa balkony od ogrodu i ulicy  o powierzchniach 2,4 m2 i 8,5 m2.  W korytarzu jest szafa wbudowana o powierzchni około 1,1 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku

Uwaga. Dla części powierzchni pomieszczeń I piętra o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano powierzchnię w poziomie podłogi.

Parter    (wysokość 2,74 m)

-salon                                                                                                             51,6 m2,

 • pokój mieszkalny 10,8 m2 ,
 • kuchnia 9,9 m2,
 • spiżarka 2,0 m 2,
 • łazienka 6,2 m2 ,
 • przedsionek 1,9 m2 ,
 • garaż 27,6 m2,
 • kotłownia 5,4 m2,

korytarz ze schodami                                                                                18,8 m2
Razem powierzchnia użytkowa parteru                                       134,2 m2

I piętro (wysokość 2,64 m)

 • pokój mieszkalny nr 1 (28,8 m2)                                       24,5 m2
 • pokój mieszkalny nr 2 (12,1 m2)                                      11,1 m2
 • pokój mieszkalny nr 3 (12,1 m2)                                      11,0 m2
 • pokój mieszkalny nr 4 (7,7 m2)                                          2,8 m2
 • pokój mieszkalny nr 5 13,9 m2
 • pokój mieszkalny nr 6 (13,9 m2)                                        8,4 m2
 • łazienka (10,3 m2)                                         8,7 m2
 • garderoba (7,7 m2)                                           5,6 m2
 • korytarz nr 1 7,8 m2
 • korytarz nr 2 4,4 m2

Razem powierzchnia   I piętra                     (118,7 m2)                                 98,2 m2

Razem powierzchnia użytkowa budynku (252,9 m2)                                   232,4 m2

Powierzchnia zabudowy                                                                          ok. 150 m2

 

Kubatura zabudowy                                                                                 ok. 830 m3

 

Stan techniczny i użytkowy

Obiekt w dniu 21.12.2015 nie był użytkowany. Zdemontowane zostały urządzenia w kuchni i częściowo w łazience I piętra. W trakcie oględzin budynku mieszkalnego stwierdzono, iż deski parkietowe w salonie są wybrzuszone. Istnieją zacieki na ścianach i suficie garażu. W pokojach I piętra są ślady przemarzania ścian połaciowych.

Zgodnie z informacją uzyskana w trakcie wizji zakończono budowę budynku w 2009 roku. Jego stan techniczny oceniam na dobrym poziomie. Trwałość budynku to 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Teren na którym znajduje się nieruchomość ma obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Uchwała nr XLVII/3032/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 7 kwietnia 2006 r. Nr 75, poz.1195).

Termin:

13.12.2017 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 9/20 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej jako dz. nr 185, AM-31, obręb Stabłowice, o pow. 0,1012 ha i w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej – budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o pow. 195,58 mkw. położonego we Wrocławiu, ul. Jeżowska 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00010199/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:13.12.2017 r. o godz. 09:00w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 9/20 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej jako dz. nr 185, AM-31, obręb Stabłowice, o pow. 0,1012 ha  i w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej – budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o pow. 195,58 mkw. położonego we Wrocławiu, ul.  Jeżowska 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00010199/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Udział przysługuje dłużnikowi:Mieczkowska EwaUdział 9/20 części oszacowany jest na kwotę:  393.993,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      295.494,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.399,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położona jest we Wrocławiu przy ul. Jeżowskiej nr 46, obręb Stabłowice. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna głównie z lat 35.
Dostęp do sklepów podstawowych branż w odległości około 400 m, Centrum handlowe w obrębie Leśnica około 2 km.
Odległość od komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej ok. 500m Odległość od centrum Wrocławia wynosi ok. 10,50 km.
Teren wyposażony w następującą infrastrukturę techniczną:
sieć energetyczna,
sieć wodociągową
sieć kanalizacyjną bezodpływową (szambo),
sieć gazowa,
drogę utwardzoną;

Obiekt budowlany w zabudowie bliźniaczej, parterowy z zabudowanym poddaszem, niepodpiwniczony o murowanej konstrukcji ścian z dachem drewnianym wielospadowym pokrytym dachówką ceramiczną na podkładzie z łat drewnianych.

Charakterystyczne elementy budowlano-instalacyjne:

ławy i ściany fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej i betonowe zbrojone,
ściany konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej o grubości zmiennej 2,0 do 1,0 c, na zaprawie cementowo – wapiennej i z profili cienkościennych
ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej o grubości ½ i ¼ cegły, na zaprawie cementowo wapiennej i profili cienkościennych stalowych obitych płytami GK,
stopy:
nad parterem masywny,
nad piętrem (poddaszem) drewniany podwieszony,
schody drewniane policzkowe proste,
kominy z cegły ceramicznej pełnej,
dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowej pobyty dachówką ceramiczną na podkładzie z łat drewnianych,
wyprawa zewnętrzna ścian tynk strukturalny,
opierzenia, rynny i rury spustowe z PCV,
Elementy wykończeniowe:
stolarka drewniana i PCV:
okna PCV i połaciowe drewniane typu Velux,
drzwi zewnętrzne płytowe antywłamaniowe,
drzwi wewnętrzne płytowe pełne i częściowo przeszklone,
wyprawy i okładziny ścienne:
na sufitach tynk cementowo – wapienny kat. III i płyty GK,
na ścianach tynk cementowo – wapienny kat. III,
w łazienkach i wc ściany licowane płytkami 25×40 i 20×25 (cm),
w kuchni ściany licowane płytkami 30×30(cm),
podłogi i posadzki:
w salonie posadzka z płytek terrakota 4 0x4 O (cm),
w pokojach na poddaszu podłogi z desek,
w kuchni i aneksie jadalnym posadzka z płyt terrakota 50×50 (cm),
w kuchni na poddaszu posadzka z płytek 30×30(cm),
w łazience i wc na parterze posadzka z płyt terrakota 30 x 30 (cm),
w łazience na poddaszu posadzka z płytek 20×20 (cm),
w hollu posadzka z płytek terrakota 50 x 50 (cm),
Wyposażenie instalacyjne
instalacja elektryczna,
instalacja wodociągowa,
instalacja kanalizacyjna bezodpływowa (szambo),
instalacja c. o. etażowe;
instalacja gazowa.
Parametry liniowe i powierzchnie

Zgodnie ze pomiarami z natury obiekt posiada następujące parametry:
PARTER
L.p.
Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
1
salon
32,98 m2
2
łazienka
4,15 m2
3
holi z klatką schodową
21,80 m2
4
kuchnia z jadalnią
46,27 m2
5
WC
1,95 m2
6
przedsionek
2,98 m2
RAZEM:
110,13 m2
I PIĘTRO (PODDASZE)
L.p.
Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia użytkowa
1
pokój 1
12,35 m2
2
pokój 2
13,94 m 2
3
pokój 3
23,43 m2
4
korytarz
13,54 m 2
5
łazienka
3,88 m2
6
garderoba
4,08 m2
7
kuchnia
7,53 m2
7
podest schodowy + hall
6,70 m2
RAZEM:
85,45 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
195,58m2

 

Uwaga:
zgodnie z Ustawą o własności lokali do powierzchni użytkowej mieszkalnej nie wliczono garażu oraz kotłowni.
Ogólny stan techniczny obiektu — dobry.

Zdjęcia dostępne tylko w operacie szacunkowym znajdującym się w kancelarii komornika.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.