godlo_polski1Tomasz Kinastowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

09.01.2018 r. o godz. 13:00

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Ostrzeszowska 28 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00152458/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 106,3 mkw. składa się z czterech pokoi – trzech odrębnych pomieszczeń i pokoju z aneksem kuchennym, oraz łazienki, wc, garderoby, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Longinowi Szafrańskiemu oraz Zbigniewowi Dzieleńdziakowi zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:09.01.2018 r. o godz. 13:00w sali nr 209 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Ostrzeszowska 28 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00152458/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 106,3 mkw. składa się z czterech pokoi – trzech odrębnych pomieszczeń i pokoju z aneksem kuchennym, oraz łazienki, wc, garderoby, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  434.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          289.333,33 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 43.400,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 2- piętrowy. Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Osobowice” i oddalony jest od jego centrum o około 6 km. Po drugiej stronie ulicy znajduje się teren ogrodów pracowniczych.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 400 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 2,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej o małym natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią, a także miejsca do parkowania. W odległości około 500 m znajduje się szkoła podstawowa, zaś w odległości około 2 km znajduje się gimnazjum.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wiek budynku około 12 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 10 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na parterze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 4 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z salonu z aneksem kuchennym, trzech pokoi mieszkalnych (małego, średniego i dużego), przedpokoju, garderoby, pomieszczenia gospodarczego, wc oraz łazienki. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

Na podłodze w salonie jest duży parkiet, a w aneksie kuchennym płytki ceramiczne, w pokojach mieszkalnych jest parkiet, w łazience, wc, garderobie i pomieszczeniu gospodarczym są płytki ceramiczne, a w przedpokoju płytki ceramiczne i duży parkiet. Na ścianach kuchni, wokół urządzeń kuchennych jest pas płytek ceramicznych. W łazience i w wc na ścianach są płytki ceramiczne. Na suficie przedpokoju są luksfery doświetlające pomieszczenie światłem naturalnym.

W aneksie kuchennym jest zlewozmywak jedno – komorowy i kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną. W łazience jest wanna narożna z hydromasażem, umywalka wisząca, bidet oraz sedes z zamocowaniem typu Gerberit. Okna PCV z szybami zespolonymi, podwójnie szklonymi. Okna wyposażone są w rolety płócienne naszybowe. Stolarka drzwiowa drewniana kasetonowa.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z kotłowni lokalnej, osiedlowej. Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe nowego typu „purmo”), a w łazience grzejnik drabinkowy.

 

Lokal posiada duży taras ogrodowy o powierzchni około 70 m2. W trakcie wizji nie udało się ustalić, jak duża powierzchnia tarasu oraz ogrodu przynależy do wycenianego lokalu. W związku z tym wielkość tarasu nie uwzględniono jako atrybutu zwiększającego wycenę. Uwzględniono jedynie możliwość wyjścia na taras z dwóch pomieszczeń (salon i pokój mieszkalny). Do lokalu przynależy miejsce postojowe w piwnicy. W łazience trzeba dokończyć roboty wykończeniowe.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,56 m):

Salon                                                                                                                38,9 m2

Aneks kuchenny                                                                                                 5,7 m2

Pokój duży                                                                                                        14,5 m2

Pokój średni                                                                                                      10,5 m2

Pokój mały                                                                                                         9,4 m2

Łazienka                                                                                                            5,4 m2

WC                                                                                                                    1,3 m2

Garderoba                                                                                                          2,2 m2

Pomieszczenie gospodarcze                                                                               1,4 m2

Przedpokój                                                                                                        17,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                            –                        106,3 m2.

Termin:

29.01.2018 r. o godz. 08:30

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we Wrocławiu, ul. Maślicka 2 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00241333/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Stoczniowiec.
Lokal o pow. 66,07 mkw. składa się z trzech pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, przedpokoju, garderoby oraz łazienki z w.c.

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:29.01.2018 r. o godz. 08:30 w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we Wrocławiu, ul.  Maślicka 2 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00241333/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Stoczniowiec.Lokal o pow. 66,07 mkw. składa się z trzech pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, przedpokoju, garderoby oraz łazienki z w.c. Prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi:Wilczek AgnieszkaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  398.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          265.333,33 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w północno – zachodniej części Wrocławia przy ul. Maślickiej 2, na osiedlu Pilczyce.

Granice osiedla wyznaczają naturalne oraz sztuczne bariery przestrzenne jakim są: od północy – rzeka Odra, od południa – ul. Lotnicza (fragment drogi krajowej nr 94), od zachodu – aleja Śląska i A8 – Autostradowa Obwodnica Wrocławia(AOW). od wschodu – ul. Milenijna (fragment drogi krajowej nr 5).

Komunikację zbiorczą z pozostałą częścią miasta zapewniają linie autobusowe i tramwajowe oraz sieć nowo wybudowanych lub zmodernizowanych dróg kołowych.

Wyceniane prawo położone jest na terenie niewielkiego osiedla budynków wielorodzinnych zarządzanych m.in. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Stoczniowiec we Wrocławiu. Osiedle wybudowane ok. 2003r., w skład którego wchodzą m.in.: budynki mieszkalne z lokalami usługowo – handlowymi, ciągi pieszo – jezdne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place zabaw dla dzieci oraz tereny zieleni urządzonej.

Dojazd do osiedla drogą publiczną nr 320.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, tereny zielni urządzonej – Park Pilczycki, obiekty sportowe – Stadion Miejski na 42 tys. miejsc, obwodnica autostradowa A8 oraz rzeki: Odra i Ślęza.

Sąsiedztwo przedmiotu wyceny oceniam jako korzystne. Brak negatywnego wpływu na obecny sposób użytkowania nieruchomości.

Działka gruntu nr 38/2 AM-.4 na której położony jest budynek na kształt regularnego wieloboku. Teren wyrównany płaski, wyposażony w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej obsługujące osiedle. Budynek usytuowany pośrodku działki w kształcie podkowy.   Pozostała część działki zagospodarowana jako parking i teren zielony. Dojścia i dojazdy utwardzone kostką betonową.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, V kondygnacyjnego (k. nadziemne) z lokalami usługowo – handlowymi w parterze.

Budynek wybudowany w 2003r., podpiwniczony w całości. Murowany w technologii tradycyjnej z pustaków ceramicznych lub bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy pomiędzy kondygnacjami drobno-elementowe lub żelbetowe prefabrykowane. Płyty balkonowe/loggie żelbetowe, balustrady z kątowników zamkniętych malowane farbami olejnymi. Nadproża żelbetowe prefabrykowane.

Dach wielopołaciowy, konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową barwioną. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej. Kominy murowane z cegły pełnej lub systemowe. Klatka schodowa szeroka, schody zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe, stopnie, płyty spoczynkowe oraz posadzka na korytarzach wyklejana płytkami ceramicznymi. Balustrady stalowe. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe, częściowo szklone. Stolarka okienna PCV. Elewacja zewnętrzna ocieplona styropianem i wykończona tynkiem cienkowarstwowym, cokół obłożony płytkami klinkierowymi.

Ogólnie stan techniczny budynku należy uznać za dobry, brak widocznych oznak świadczących o ponadnormatywnym zużyciu poszczególnych elementów budynku. Prace remontowe są prowadzone systematycznie.

Rok budowy: ok. 2003r.

Wejście do budynku od wewnętrznego dziedzińca.

W budynku występują następujące instalacje:

wodociągowa,

kanalizacyjna,

elektryczna,

gazowa,

co.,

rtv,

c.w.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze budynku. Mieszkanie typu M-3 składa się z trzech pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokoju, garderoby oraz łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 67,40m2. Z mieszkaniem związanej jest prawo korzystania z komórki lokatorskiej usytuowanej w piwnicy.

Standard wykończenia:

Stolarka okienna PCV z szybą niskoemisyjną i roletami zewnętrznymi rozwieranymi automatycznie. Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna: pełna, drewniana fornirowana. Ościeżnice drewniane fornirowane. Drzwi wejściowe do lokalu pełne.

 

Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne lub gipsowe, zatarte na gładko. Ściany wewnątrz: malowane farbami emulsyjnymi (pokoje, przedpokój) i lateksowymi (łazienka) oraz oblicowane płytkami glazurowanymi (aneks kuchenny, łazienka z w.c. do 1/2 wysokości).

Posadzki cementowe. Podłogi: wykładane panelami z drewna egzotycznego oraz wyklejane terakotą szkliwioną lub gresem (pomieszczenia mokre).

Sufity tynkowane na zaprawie cementowo – wapiennej lub gipsowej, malowane farbami emulsyjnymi i lateksowymi.

Układ przestrzenno – funkcjonalny poprawny, wejście do poszczególnych pomieszczeń bezpośrednio z przedpokoju. Pokój dzienny częściowo otwarty na przedpokój, dodatkowo z wyjściem na loggię.

Centralne ogrzewanie z dala czynne, grzejniki stalowe płytowe nowej generacji, rury miedziane lub pex.

Stan techniczny i standard wykończenia: podwyższony.

Lokal posiada następujące instalacje:

wodociągową,

kanalizacyjną,

elektryczną,

gazową,

co.

teletechniczną,

rtv,

klimatyzacyjną (klimatyzator w pokoju dziennym).

Wyszczególnienie pomieszczeń wraz z orientacyjnymi powierzchniami użytkowymi:

 

pomieszczenie powierzchnia w m2
salon z kuchnią 36,00
przedpokój 3,57
pokój 10,00
pokój 13,00
łazienka 3,50
66,07

Powierzchnie użytkowe ustalono na podstawie obmiarów po wewnętrznych długościach ścian.

Do   obliczeń  przyjęto   powierzchnię  67,40m2,   wynikającą  z  treści  pisma   Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zdjęcia dostępne tylko w operacie szacunkowym znajdującym się w kancelarii komornika.

Termin:

15.02.2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 75/10000 części w prawie własności nieruchomości (udział nr 38) – stanowiącego miejsce postojowe nr P21 w garażu wielostanowiskowym położonym we Wrocławiu, ul. Obornicka 111 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00237586/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Powierzchnia miejsca postojowego – 14,05 mkw.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:15.02.2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 75/10000 części w prawie własności nieruchomości  (udział nr 38) – stanowiącego miejsce postojowe nr P21 w garażu wielostanowiskowym położonym we Wrocławiu, ul.  Obornicka 111 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00237586/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Powierzchnia miejsca postojowego – 14,05 mkw.Udział nr 38 przysługuje dłużnikowi:Korzec Marcin,Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  23.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      17.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek z garażem wielostanowiskowym w przyziemiu zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami technologii tradycyjnej. Jest to budynek wielosegmentowy obejmujący numery administracyjne przy ul. Obornickiej od 103 do 111 o funkcji zasadniczo mieszkalnej. Jest on dobrego standardu wykończenia. Budynek jest 5 piętrowy podpiwniczony z dwuspadowym mansardowym dachem. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy zbiorczej KZ o nawierzchni asfaltowej
Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu Różanka, w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego miasta i oddalony jest od centrum Wrocławia o około 4 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław – Nadodrze ok. 0,8 km. Teren, na którym stoi budynek, uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej. Garaż wielostanowiskowy posiada 28 miejsc postojowych i jest dozorowany. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat,
a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego na 5 %.
Wrota garażu konstrukcji stalowej ocieplone podnoszone automatycznie.
W garażu znajdują się miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe przeznaczone na rowery i powierzchnie techniczne.
Wszystkie miejsca postojowe posiadają numeracyjne oznaczenia cyfrowe na podłodze.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.

Udział w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym przy ul. Obornickiej 111 we Wrocławiu, stanowi miejsce postojowe o numerze P 21.
Lokal niemieszkalny ma instalację elektryczną oświetleniową (tylko na ciągu komunikacyjnym) oraz wentylację grawitacyjną z kratkami wentylacyjnymi. W ciągu komunikacyjnym znajduje się kratka ściekowa. Miejsce postojowe ma z dwóch stron ściany wydzielające. Nie posiada stałego innych przegród oraz bramy garażowej. Miejsca postojowe wydzielone są namalowanymi liniami na posadzce cementowej. Posadzka cementowa zatarta na gładko.
Szerokość miejsca postojowego wynosi 2,75 m. Wysokość miejsca postojowego (skrajnia) do stropu 2,54 lub do rur instalacji wentylacyjnej 2,08 m.
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa miejsca postojowego wynosi:
2,75 * 5,11 = 14,05 m2

Termin:

26.02.2018 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 316, AM 29, obręb Stabłowice o pow. 0,0330 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego. Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej, o pow. 210,9 mkw, położony jest we Wrocławiu ul. Lazurowa 9. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00083196/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:26.02.2018 r. o godz. 09:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 316, AM 29, obręb Stabłowice o pow. 0,0330 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego. Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej, o pow. 210,9 mkw, położony jest we Wrocławiu ul.  Lazurowa 9. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00083196/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności nieruchomości na niej posadowione przysługuje dłużnikom:Drozdowska AgnieszkaDrozdowski RobertNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  658.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          438.666,67 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 65.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Stabłowice przy ul. Lazurowej 9.  Ulica Lazurowa ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej. Posiada  nawierzchnię z kostki betonowej, z niewydzielonymi chodnikami,  jest odwodniona, ma   oświetlenie uliczne.

Nieruchomość gruntowa ma   kształt wydłużonego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 10 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica  około 1,5 km.  Przystanek  tramwajowy i autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 95 znajduje się w odległości około 0,8 km, a Gimnazjum nr 12 w odległości około 1,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy  znajduje się w odległości około 0,3 km. Nieruchomość zasadniczo sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi. Przy ulicy są miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek  mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej wewnętrznej, trzy – piętrowy z częściowym podpiwniczeniem. Jest to budynek z ośmioma półpiętrami. Od strony ogrodu jest patio wyłożone płytami betonowymi. Ponadto na terenie nieruchomości są drzewa i krzewy iglaste oraz trawnik. Nieruchomość od strony ogrodu jest  ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych z cokolikiem. Od ulicy jest ogrodzenie na słupkach murowanych z cegły licówki oraz wrota i furtka z elementów metalowych prętowych w ramkach zawieszonych na słupkach.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarna i deszczową, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski.  Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki  nr 316, arkusz mapy 29, obręb Stabłowice o łącznej  powierzchni 0,0330 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe B.

 

 

Opis techniczny

 

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym trzypiętrowym, częściowo podpiwniczonym,  w zabudowie szeregowej wewnętrznej.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Stropy masywne żelbetowe z prefabrykowanych płyt wielootworowych. Ściany murowane z bloczków  i cegły. Dach dwuspadowy z lukarnami kryty dachówką. Schody wewnętrzne na belkach stalowych.

W poziomie piwnicy znajduje się kotłownia, dwa pomieszczenia gospodarcze, dwa korytarze, ubikacja , przedsionek wejściowy do ogrodu oraz schody. Na niższym parterze  znajduje się  garaż, przedsionek i schody na wyższy parter.  Na wyższym parterze jest salon i schody na niższe I piętro.

Na niższym  I piętrze  znajduje się kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz i schody na wyższe I piętro. Na wyższym I piętrze jest pokój mieszkalny, garderoba i schody na niższe II piętro. Na niższym II piętrze jest pokój mieszkalny,   korytarz, ubikacja , łazienka i schody na wyższe II piętro (niższe poddasze). Na wyższym II piętrze (niższym poddaszu) znajduje się pokój mieszkalny, przedpokój i schody na wyższe poddasze. Na wyższym poddaszu znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze.

W piwnicy na podłogach jest wykładzina dywanowa i wykładzina rulonowa PCV. Na niższym parterze w przedsionku są płytki ceramiczne, a w garażu posadzka cementowa.  Na wyższym parterze w salonie są płytki ceramiczne.

Na niższym  I piętrze w kuchni, pomieszczeniu gospodarczym i korytarzu płytki ceramiczne. Na wyższym I piętrze są panele podłogowe. Na niższym II piętrze są na podłogach płytki ceramiczne, a w pokoju mieszkalnym panele podłogowe. Na wyższym II piętrze są panele podłogowe, a na poddaszu wyższym posadzka cementowa.

W łazience i ubikacji niższego II piętra na ścianach są płytki ceramiczne, a w kuchni niższego I piętra pas płytek  (t. zw. fartuch).

Stolarka okienna budynku drewniana z szybami zespolonymi, podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa częściowo przeszkalona. Wrota garażowe rozwierane dwuskrzydłowe ocieplone stalowe.

W garażu jest kanał rewizyjny. W kotłowni piwnicy jest piec gazowy  centralnego ogrzewania „Saunier Duval”, a w pomieszczeniu gospodarczym niższego I piętra bojler na ciepłą wodę o pojemności około 50 dcl. Kuchnia posiada zlewozmywak dwu – komorowy oraz  kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym. W łazience znajduje się wanna narożna z hydromasażem, kabina natryskowa z głębokim brodzikiem i dwie umywalki na szafce. W ubikacji piwnicy jest sedes typu compact. W ubikacji na niższym II piętrze jest sedes oraz umywalka typu Geberit.

Budynek posiada instalację wodociągową wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi typu purmo. W salonie znajduje się kominek grzewczy dwubiegowy (nowszego typu). Garaż nie jest ogrzewany.

Od strony ogrodu znajduje się balkon  o powierzchni ok. 24 m2.

Na parterze przed wejściem głównym jest podcień o powierzchni ok. 7 m2.

 

Powierzchnia użytkowa budynku

 

Powierzchnię użytkową obliczeniową piwnic i poddasza ze względu na wysokości  mniejsze od minimalnej normatywnej 2,2 m,  ustalono ze współczynnikiem 0,5 , a mniejsze od 1,4 m pominięto zgodnie z  polską normą PN–70/B-02365. W nawiasach podano rzeczywistą powierzchnię poziomie podłogi.

Piwnica (wysokość 2,22 m i 2,19 m)

– pomieszczenie gospodarcze                                                                   10,8 m2

– pomieszczenie gospodarcze                       (4,2 m2)                                  2,1 m2

– kotłownia                                                                                                15,0 m2

– ubikacja                                                      (1,5 m2)                                  0,8 m2

– przedsionek                                                                                                5,3 m2

– korytarz nr 1                                               (4,4 m2)                                  2,2 m2

– korytarz nr 2                                               (2,0 m2)                                  1,0 m2

– schody                                                        (2,9 m2)                                  1,5 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  piwnicy      (46,1 m2)                            38,7 m2

 

Niższy parter    (wysokość  2,51 m)

 

– garaż                                                                                             18,5 m2

– przedsionek                                                                                     6,7 m2

– schody                                                                                             1,4 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  niższego parteru                       26,6 m2

 

Wyższy parter    (wysokość  2,55 m)

 

– salon                                                                                             31,2 m2

– schody                                                                                             1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  wyższego parteru                     32,2 m2

 

Niższe I piętro (wysokość 2,52 m)

 

– kuchnia                                                                                          11,9 m2

– pomieszczenie gospodarcze                                                              1,1 m2

– korytarz                                                                                            2,6 m2

– schody                                                                                             1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa niższego I piętra                          26,6 m2

 

Wyższe I piętro (wysokość 2,43 m)

– pokój mieszkalny                                                                                    22,9 m2

– garderoba                                                                                                  3,0 m2

– schody                                                                                                       1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego I piętra                       26,9 m2

 

Niższe II piętro (wysokość 2,51 m)

 

– pokój mieszkalny                                                                                     8,6 m2

– łazienka                                                                                                  10,4 m2

– ubikacja                                                                                                    1,1 m2

– korytarz                                                                                                   5,0 m2

– schody                                                                                                      1,6 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa niższego II piętra                        26,7 m2

 

 

Wyższe II piętro (niższe poddasze)

 

– pokój mieszkalny                             (32,2 m2)                                        19,6 m2

– przedpokój                                                                                                1,3 m2

– schody                                                                                                       1,2 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego II piętra  (34,7 m2)    22,1 m2

 

 

Wyższe poddasze

 

– duże pomieszczenie gospodarcze                           (26,0 m2)    10,2 m2

– małe pomieszczenie gospodarcze                                                  0,9 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego poddasza           (26,9 m2)    11,1 m2

 

 

Razem obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku  wynosi   210,9 m2

 

Razem powierzchnia w poziomie podłogi  246,7 m2

 

Powierzchnia zabudowy                    ok.                                             90 m2

 

Kubatura zabudowy                          ok.                                        1000 m3

 

 

Stan techniczny i użytkowy

 

Stan techniczny budynku oceniam na  średnim poziomie na podstawie podręcznika „Zużycie nieruchomości zabudowanych” wydawnictwa Instytutu Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2003. Szacuję trwałość budynku na 120 lat  na podstawie tabeli 10 powyższego podręcznika. Budynek jest użytkowany od około 2000 roku.

Średni wskaźnik zużycia technicznego przyjęto w wysokości około 10 %.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Termin:

06 marca 2018 r. o godz. 12:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 1/69, 1/71, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul. Kiełczowska, dla której księgę wieczystą nr WR1K/00290254/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi PRO-TEC ESTATE Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:06 marca 2018 r. o godz. 12:00w sali nr 209 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jakodz. nr 1/69, 1/71, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul.  Kiełczowska,  dla której księgę wieczystą nr WR1K/00290254/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Udział 1/2 w prawie oszacowany jest na kwotę:  604.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      453.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 60.400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W księdze wieczystej ujawnione częściowo nieaktualne podziały na działki i ich numery. Poniżej pokazano podziały i scalenia działek umożliwiające uzyskanie działek z aktualnymi numerami ewidencyjnymi:

 1. Działka 1/15 została wraz z działką 1/78 scalona w działkę nr 10. Z kolei działka nr 10 została podzielona na 10/1 i 10/2.
 2. Działka 1/18 , 1/20 została wraz z działką 1/70 scalona w działkę nr 9. Z kolei działka nr 9 została podzielona na 9/1 i 9/2. Następnie działka nr 9/1 została podzielona na działki 9/3 i 9/4.
 3. Działka 1/26 została podzielona na działki 1/50 i 1/51. Następnie działka 1/51 została podzielona na działki 1/76 i 1/77.
 4. Działki nr 1/38 i nr 1/59 po scaleniu zostały podzielone na działki nr 1/68, 1/69, 1/70, 1/71 i 1/72.
 5. Działka 1/53 została podzielona na 1/66 i 1/67
 6. Działka 1/59 została podzielona na działki 1/70, 1/71 i 1//72
 7. Działka 1/60 po scaleniu z działką nr 1/57 utworzyły działkę nr 8. Działka nr 8 została następnie podzielona na działki nr 8/1 i 8/2.
 8. Działka 1/62 została podzielona na działki 1/73, 1/74 i 1/75.
 9. Działka nr 1/68 została podzielona na 1/78 i 1/79

 

 1. Działka 1/73 została podzielona na działki nr 1/80 i 1/81
 2. Działka 1/74 została podzielona na 1/82 i 1/83
 3. Działka 1/79 została podzielona na działki 1/84 i 1/85

 

Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi działkami niezabudowanym od strony północnej oraz zabudowanymi z pozostałych stron. W planie miejscowym przeznaczona jest pod ulicę wewnętrzną.

Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Drogą dojazdową do nieruchomości jest wewnętrzna droga dojazdowa z kostki betonowej od strony ul. Kiełczowskiej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość od strony północnej poprzez działki 9/2, 9/3 i 9/4 sąsiaduje z terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.

Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 11,74 ha co ustalono na podstawie strony internetowej www.invest-park.com.pl;oferta terenów inwestycyjnych ;mapowa baza danych terenów WSSE; PRO -THERM, GOODMAN OMEGA LOGISTIC(POLAND). Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km. Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km.

Nieruchomość składa się z dwóch działek o nr 1/69 i nr 1/71.

Działki nr 1/69 i 1/71 są położone bezpośrednio koło siebie. Działka 1/69 o kształcie małego prostokąta po obu stronach sąsiaduje z działkami przeznaczonymi na drogę o numerach 1/71 oraz 1/84 i 1/85. Na obu działkach istnieją zagłębienia terenu ze skarpami naniesionymi na mapę zasadniczą, stanowiące mokradła. Działka nr 1/71 ma nieregularny wydłużony kształt, jej wschodnia odnoga prowadzi do projektowanej Trasy Olimpijskiej, będącej drogą zbiorczą oznaczoną Z*, co wynika z rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia z 2010 roku, a według sąsiedniego planu zagospodarowania przestrzennego nr 76 oznaczoną jako 13 KZ. Na małej części działki nr 1/71 wykonana jest nawierzchnia z kostki betonowej („przedłużona” z działki nr 7). Na działce istnieje tabliczka znamionowa sieci gazowej oraz hydranty sieci ppoż. Działki nr 1/69 i 1/71 mają ogrodzenie od strony południowej będące ogrodzeniem sąsiadów.

Przez działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 800 cm, w tym na działce 1/71 znajdują się dwie studzienki chłonne kanalizacji deszczowej i kanalizacja sanitarna o średnicy 160 mm . Ponadto przez działkę 1/71 przebiega sieć gazowa. W rejestrze gruntów działki nr 1/69 i 1/71 są na arkuszu mapy 12, obręb Psie Pole. Działka 1/69 jest w ewidencji użytkowana jako   zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone jako Bp o powierzchni 0,0470 ha, działka nr 1/71 jest w ewidencji użytkowana jako drogi, oznaczona jako dr o powierzchni 0,6222 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6692 ha.

Teren wycenianej nieruchomości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 8 lutego 2006 r. Nr 28, poz.397).

Zgodnie z rysunkiem tego planu wszystkie działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 P. Dla tego terenu zgodnie z § 4 pkt 1 treści uchwały ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

 • działalność produkcyjna, budownictwo;
 • usługi handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
 • usługi handlu hurtowego;
 • składy i magazyny;
 • laboratoria i ośrodki badawcze;
 • usługi administracyjne i biurowe;
 • usługi finansowe;
 • obsługa firm;
 • usługi zdrowia;

 

 • usługi transportowe;
 • usługi turystyki;
 • usługi gastronomii,
 • usługi handlu detalicznego;
 • usługi rzemiosła;
 • tereny ulic publicznych zbiorczych;
 • teren węzła komunikacyjnego;
 • tereny ulic wewnętrznych;
 • parkingi;
 • infrastruktura towarzysząca;
 • zieleń urządzona.

Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12/12/79-29 AZP na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

 

Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.

Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.

Z planu miejscowego i z kształtu działki w ewidencji gruntów oraz sąsiednich działek drogowych wynika, że działki nr 1/69 i 1/71 są przeznaczone na drogę wewnętrzną dojazdową. Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”.

Termin:

06 marca 2018 r. o godz. 13:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako
dz. nr 1/11, 7, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul. Kiełczowska, dla której księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi PRO-TEC ESTATE Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:06 marca 2018 r. o godz. 13:00w sali nr 209 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 1/11, 7, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul.  Kiełczowska,  dla której księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Udział 1/4 w prawie oszacowany jest na kwotę:  467.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          311.333,33 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46.700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W księdze wieczystej ujawnione częściowo nieaktualne podziały na działki i ich numery. Poniżej pokazano podziały i scalenia działek umożliwiające uzyskanie działek z aktualnymi numerami ewidencyjnymi:

 1. Działka 1/15 została wraz z działką 1/78 scalona w działkę nr 10. Z kolei działka nr 10 została podzielona na 10/1 i 10/2.
 2. Działka 1/18 , 1/20 została wraz z działką 1/70 scalona w działkę nr 9. Z kolei działka nr 9 została podzielona na 9/1 i 9/2. Następnie działka nr 9/1 została podzielona na działki 9/3 i 9/4.
 3. Działka 1/26 została podzielona na działki 1/50 i 1/51. Następnie działka 1/51 została podzielona na działki 1/76 i 1/77.

 

 1. Działki nr 1/38 i nr 1/59 po scaleniu zostały podzielone na działki nr 1/68, 1/69, 1/70, 1/71 i 1/72.
 2. Działka 1/53 została podzielona na 1/66 i 1/67
 3. Działka 1/59 została podzielona na działki 1/70, 1/71 i 1//72
 4. Działka 1/60 po scaleniu z działką nr 1/57 utworzyły działkę nr 8. Działka nr 8 została następnie podzielona na działki nr 8/1 i 8/2.
 5. Działka 1/62 została podzielona na działki 1/73, 1/74 i 1/75.
 6. Działka nr 1/68 została podzielona na 1/78 i 1/79

 

 1. Działka 1/73 została podzielona na działki nr 1/80 i 1/81
 2. Działka 1/74 została podzielona na 1/82 i 1/83
 3. Działka 1/79 została podzielona na działki 1/84 i 1/85

Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi działkami niezabudowanymi od strony północnej, zabudowanymi z pozostałych stron.

Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Nieruchomość od strony północnej poprzez działki 1/71, 9/3 i 9/4 sąsiaduje z terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.

Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o
łącznej powierzchni 11,74 ha, co ustalono na podstawie strony internetowej
www.investpark.com.pl;ofertaterenówinwestycyjnych;mapowabazadanychterenówWSSE;PRO-THERM,GOODMANOMEGALOGISTIC(POLAND).

 

Z informacji podstawowych (rubryka 0.1) w księdze wieczystej wynika, iż nieruchomość obejmuje grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębna nieruchomość.

Z wizji lokalnej wynika, iż nieruchomość nie jest zabudowana budynkami. Nie istnieją również urządzenia na powierzchni terenu.

 

Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km . Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km .

Nieruchomość składa się z działek nr 1/11 i 7, arkusz mapy 12, obręb Psie Pole.

Powierzchnia nieruchomości 0,6882 ha.

 

 

 

 

Opis działki nr 1/11  i   nr 7

Działka 1/11 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową. Kształtem zbliżona jest do prostokąta , położona jest bezpośrednio przy ul. Kiełczowskiej. Ma nawierzchnię z kostki betonowej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, sieć telekomunikacyjna oraz sieć elektroenergetyczna.

Działka nr 7 stanowi drogę wewnętrzną, ma nieregularny kształt. Nawierzchnia jest wykonana z kostki betonowej tzw. „psia kość”, jest odwodniona, nieoświetlona, ze strony wschodniej posiada chodnik z kostki betonowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa o średnicy 110 mm i 160 mm, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej , sieć telekomunikacyjna i gazowa.

W rejestrze gruntów działki nr 1/11 i 7   są   na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole,
W ewidencji użytkowane są jako drogi oznaczone symbolem dr. Działka nr 1/11 jest o powierzchni 0,0042 ha, a działka nr 7 jest o powierzchni 0,6840 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6882 ha.

Teren wycenianej nieruchomości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 8 lutego 2006 r. Nr 28, poz.397).

Zgodnie z rysunkiem tego planu wszystkie działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 P. Dla tego terenu zgodnie z § 4 pkt 1 treści uchwały ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

 • działalność produkcyjna, budownictwo;
 • usługi handlu detalicznego w obiektach handl. o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ;
 • usługi handlu hurtowego;
 • składy i magazyny;
 • laboratoria i ośrodki badawcze;
 • usługi administracyjne i biurowe;
 • usługi finansowe;
 • obsługa firm;
 • usługi zdrowia;

10) usługi transportowe;

 • usługi turystyki;
 • usługi gastronomii,
 • usługi handlu detalicznego;
 • usługi rzemiosła;
 • tereny ulic publicznych zbiorczych;
 • teren węzła komunikacyjnego;
 • tereny ulic wewnętrznych;
 • parkingi;
 • infrastruktura towarzysząca;
 • zieleń urządzona.

Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12/12/79-29 AZP, na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.

Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.

Z planu miejscowego i z kształtu działki w ewidencji gruntów oraz sąsiednich działek drogowych wynika, że działki nr 1/11 i 7 są przeznaczone na drogę wewnętrzną dojazdową, Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”.

 

Termin:

15 marca 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, ul. Włościańska 13A dla której księgę wieczystą nr WR1K/00048678/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym o pow. 147,4 mkw.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej to 0,0681 ha.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:15 marca 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, ul.  Włościańska 13A dla której księgę wieczystą nr WR1K/00048678/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym o pow. 147,4 mkw.Powierzchnia nieruchomości gruntowej to 0,0681 ha. Udział 1/6 części nieruchomości stanowi własność dłużnika:Szyplik KrzysztofUdział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 73.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          48.666,67 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.300,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Strachocin przy ul. Włościańskiej 13 A. Ulica Włościańska ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej. Posiada nawierzchnię z kostki betonowej, z chodnikami, jest odwodniona z   oświetleniem ulicznym.

Nieruchomość gruntowa ma kształt prostokąta o szerokości około 15 m. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 9 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Wojnów około 1,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Z dwóch stron wzdłuż ulicy nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, a od strony południowo – zachodniej z zabudową wielorodzinną.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, jedno – piętrowy z podpiwniczeniem. Ponadto na terenie nieruchomości jest droga wewnętrzna dojazdowa o nawierzchni betonowej oraz nie użytkowany osadnik ścieków sanitarnych. Są również drzewa liściaste, krzewy ozdobne i trawnik. Nieruchomość od strony ogrodu jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Od frontu ogrodzenie jest ze stalowych wytłoczek w ramkach z kątownika na słupkach stalowych.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 8/1, arkusz mapy 4, obręb Strachocin o łącznej powierzchni 0,0681 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe B..

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym   jednopiętrowym    z       podpiwniczeniem,   w   zabudowie wolnostojącej. Obiekt   wykonano   w   technologii   tradycyjnej.   Ściany   nośne   wykonano bloczków   żużlobetonowych,   gazobetonowych   i   cegły.   Stropy   z   płyt żelbetowych prefabrykowanych. Stropodach płaski kryty papą. W piwnicy  budynku  znajduje  się     garaż,  pomieszczenie  gospodarcze, kotłownia,  pomieszczenie  na opał i  korytarz ze schodami.   Ponadto z dostępem od ogrodu znajduje się pomieszczenie wejściowe niewykończone. Na parterze są dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka, wc, korytarz, przedsionek i wiatrołap. Ponadto również   z dostępem od ogrodu znajduje się pomieszczenie wejściowe niewykończone. Na I piętrze znajdują się dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, korytarz i łazienka. Na podłogach pomieszczeń piwnic jest posadzka cementowa. W pokojach mieszkalnych parteru jest wykładzina rulonowa pcv.
W kuchni, korytarzu, przedsionku , łazience i wc na podłogach są płytki ceramiczne.
W wiatrołapie są płytki PCV. Na ścianach kuchni są płytki ceramiczne do wysokości 1,35 m, są one również na ścianach wc. Na podłogach wszystkich pomieszczeń I piętra jest wykładzina rulonowa PCV. W łazience I piętra na ścianach są lamperie olejne oraz stare płytki ceramiczne pomalowane olejną farbą. Na ścianach    I    piętra   znajduje    się    styropianowa    boazeria    stanowiąca równocześnie ocieplenie. Na suficie dużego pokoju I piętra znajdują się ozdobne elementy styropianowe. Stolarka okienna parteru i I piętra podwójnie szklona zespolona PCV, a także okna  drewniane   skrzynkowe  dwuramowe.   W  piwnicy  okna   drewniane pojedynczo   szklone.   Stolarka   drzwiowa   płycinowa   drewniana.   Wrota garażowe rozwierane, drewniane, dwuskrzydłowe, nieocieplone. W kotłowni jest piec na opał stały – starego typu jednofunkcyjny (tylko na centralne ogrzewanie) oraz zlew. Kuchnia parteru posiada zlewozmywak dwu – komorowy, piec gazowy do ogrzewania ciepłej wody typu Villand oraz podejście do kuchenki gazowej (kuchenka zdemontowana). Kuchnia I piętra ma kuchenkę gazową i zlewozmywak dwu – komorowy. W łazience parteru znajduje się brodzik, a w wc sedes. W łazience I piętra znajduje się sedes, umywalka i wanna. Budynek    posiada    instalację    wodociągową   wody    ciepłej    i    zimnej, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi   typu   purmo,      Pomieszczenia   piwnic  nie  są ogrzewane   (nie stanowią dostatecznej izolacji cieplnej).

W poziomie parteru znajduje się niewykończony taras o powierzchni 27,2 m2.

 

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnię użytkową obliczeniową piwnic ze względu na wysokość 2,0 m a więc mniejszą od minimalnej 2,2 m ustalono ze współczynnikiem 0,5 zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano rzeczywistą powierzchnię bez współczynnika 0,5.

Piwnica (wysokość 2,0 m)

– garaż                                                              (28,3 m2)                             14,2 m2

 • pomieszczenie gospodarcze (25,8 m2)                             12,9 m2
 • kotłownia (7,8 m2)                               3,9 m2
 • korytarz ze schodami (4,3 m2)                              2,2 m2
 • pomieszczenie na opał (4,0 m2)                              2,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa piwnicy (74,6 m2)                                   37,4 m2

Parter    (wysokość 2,51 m)

 • pokój duży 20,3 m2
 • pokój mały 8,8 m2
 • kuchnia 8,8 m2

– łazienka                                                                                                      2,1 m2

 • wc 1,2 m2
 • przedsionek 1,7 m2
 • korytarz 5,4 m2

– wiatrołap                                                                                                    4,1 m2

 • pomieszczenie wejściowe od ogrodu 9,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru                                                     61,4 m2

I piętro (wysokość 2,51 m)

– pokój duży                                                                                                17,8 m2

 • pokój mały 8,9 m2

 – kuchnia                                                                                                     11,5 m2

 • łazienka 4,5 m2
 • korytarz 5,9 m2

Razem powierzchnia użytkowa I piętra                                                       48,6 m2

Razem obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku wynosi     147,4 m2
Powierzchnia zabudowy                    ok.                                             70 m2

Kubatura zabudowy                          ok.                                            330 m3

Zaawansowanie robót budowlanych

Budynek jest w trakcie wykonywania robót budowlanych polegających na rozbudowie strefy komunikacji od strony ogrodu, dokończenia balustrady i posadzki tarasu, wyjścia na ogród z piwnic z pomieszczeniem przejściowym oraz ocieplenia ścian zewnętrznych. W piwnicy wykonano instalację co. bez zamontowanych grzejników.

Lp Element Udział

elementu

[%]

Stopień zaawan sowania Procen towe zaawan sowanie
a b c d e
1 Roboty ziemne 3,6 1 3,6
2 Fundamenty 3,1 1 3,1
3 Ściany podziemia 6,8 1 6,8
4 Stropy i schody podziemia 2,5 0,9 2,3
5 Izolacje fundamentów i ścian 3,1 1 3,1
6 Ściany nadziemia 11,6 0,9 10,44
7 Stropy, sklepienia, schody i podesty 5,0 0,9 4,5
8 Ścianki działowe 0,9 1 0,9
9 Dach – konstrukcja 5,5 1 5,5
10 Dach – pokrycie 6,7 1 6,7
11 Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 4,3 0,7 3,01
12 Okna i drzwi zewnętrzne 6,2 0,8 4,96
13 Drzwi wewnętrzne 2,5 1 2,5
14 Tynki i oblicowania 6,8 0,8 5,44
15 Roboty malarskie 1.2 0,8 0,96
16 Podłoża 1.2 1 1.2
17 Podłogi i posadzki 10,4 0,8 8,32
18 Elementy ślusarsko – kowalskie 0,6 1 0,6
19 Elewacje 4,3 0 0
20 Różne roboty zewnętrzne 3,0 0,3 0,9
21 Przyłącze kablowe 0,5 1 0,5
22 Tablice rozdzielcze 0,4 1 0,4
23 Instalacja oświetleniowa 0,6 0,9 0,54
24 Instalacja gniazd wtykowych 1,1 0,9 0,99
25 Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna 1,2 1 1.2
26 Instalacje multimedialne 0,2 1 0,2
27 Instalacja odgromowa 0,5 1 0,5
28 Instalacja wodociągowa 0,9 1 0,9
29 Instalacja kanalizacyjna 1,4 1 1,4
30 Instalacja gazowa 0,5 0,8 0,4
31 Instalacja centralnego ogrzewania 2,8 0,7 1,96
32 Instalacje w kotłowni 0,6 1 0,6
RAZEM 100,0 84,42

 

W tabeli nr 1 oszacowano zaawansowanie robót budowlanych na podstawie podobnego obiektu „Budynek jednorodzinny wolnostojący” obiekt nr 1167A w „Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO” część I obiekty kubaturowe, I Kwartał 2012, zeszyt 13/2012 (1339).

W kolumnie „c” przyjęto udział procentowy elementów budynku podobnego nr 1167A. Wartości w kolumnie „e” stanowią iloczyn udziału procentowego elementu i szacunkowego stopnia zaawansowania.

Z podsumowania kolumny „e” tabeli nr 1 wynika, iż zaawansowanie robót budowlanych budynku mieszkalnego wynosi 84,42 %.

Stan techniczny i użytkowy

Stan techniczny budynku oceniam na niskim poziomie. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego wynosi około 30 %. Budynek został zalany woda w trakcie powodzi w 1997 roku. W piwnicy stwierdzono zawilgocenie ścian.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.