godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

31 lipca 2023 r. o godz. 13:00

Przedmiot licytacji:

Udział 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 3 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu przy
ul.  Kamieńskiego 242 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00198734/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

 

Lokal o pow. 69,6mkw (w poziomie podłogi) składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i garderoby.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

31 lipca 2023 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 3 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu przy
ul.  Kamieńskiego 242 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00198734/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

 

Lokal o pow. 69,6mkw (w poziomie podłogi) składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i garderoby

i stanowi własność dłużnika:

 

Głowacz Lucjan,

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                    135 000,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                               101 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest udział 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 3 stanowiącym odrębną nieruchomość położony we Wrocław, ul. Kamieńskiego 242, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00198734/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 239/1000 w nieruchomości wspólnej
którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w niskim budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek wykonano
w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt przedwojenny, średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 2 – piętrowy (4 kondygnacje).
Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu Poświętne i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 5,5 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy zbiorczej Kamieńskiego (4KDZ), o średnim natężeniu ruchu kołowego, będącej drogą wylotową z miasta w kierunku Rakowa.
W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Sołtysowice ok. 3,5 km. W odległości około 1,5 km znajduje się supermarket Delikatesy Centrum. Nieruchomość znajduje się
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego w odległości około 2,5 km od wycenianej nieruchomości. W odległości około 3 km od nieruchomości znajduje się X Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej. W odległości około 100 m znajduje się Przedszkole Publiczne Planeta Skarbów.
Teren, na którym stoi budynek, uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 100 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 30 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 2-gim piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na drugim piętrze znajduje się jeden lokal mieszkalny.
Lokal składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, garderoba i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Na podłogach w pokojach mieszkalnych, kuchni i przedpokoju są panele podłogowe . W łazience na podłodze są płytki ceramiczne. W łazience na ścianach są również płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek.
W lokalu mieszkalnym znajdują się okna połaciowe drewniane oraz okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone. Drzwi drewniane płycinowe.

W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka z płytą ceramiczną
i piekarnikiem elektrycznym. W łazience jest sedes typu compact, umywalka porcelanowa na szafce oraz wanna z kabiną natryskową z hydromasażem, a także piec elektryczny typu ELTERM do instalacji centralnego ogrzewania, a do cieplej wody bojler (na strychu). W średnim pokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 1,6 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu purmo.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Biegły dla pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50% powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. Poniżej w tabeli w nawiasach podano powierzchnie w poziomie podłogi.

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (h = 2,34 m)

Pokój mieszkalny duży
(19,6 m2)
13,8 m2
Pokój mieszkalny średni

9,4 m2
Pokój mieszkalny mały
(10,4 m2)
7,0 m2
Kuchnia
(10,1 m2)
7,6 m2
Łazienka
(5,8 m2)
4,3 m2
Przedpokój

5,1 m2
Garderoba
(9,2 m2)
5,3 m2
Razem powierzchnia użytkowa
(69,6 m2)
52,5 m2

Istnieje obowiązujący plan miejscowy, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość ustanowiony uchwałą nr LVI/1723/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Poświęckiej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 7.01.2011 nr 5 poz. 56)
Nieruchomość znajduje się na rysunku planu w terenie oznaczonym 4MW-MN z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.