godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

27.07.2020r o godzinie 14:00

UWAGA! Licytacja odwołana !!!

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocław, ul. Nowodworska 9 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00249944/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 49,1 mkw. składa się z trzech pokoi, kichni, łazienki oraz przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
27.07.2020 r. o godz. 14:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocław, ul. Nowodworska 9 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00249944/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 49,1 mkw. składa się z trzech pokoi, kichni, łazienki oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Strzępka Czesław,
Strzępka Urszula,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 297 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 222 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocław, ul. Nowodworska 9, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00249944/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
  Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 373/100000 cześci w nieruchomości wspólnej,  którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  II. Opis nieruchomości:

  Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 10- piętrowy (11 kondygnacji).
  Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Nowy Dwór” i oddalony jest od jego centrum o około 5 km.
  Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nowy Dwór ok. 0,8 km. W odległości około 850 m od budynku znajduje się Szkoła Podstawowa nr 113 Adama Rapackiego i Gimnazjum nr 34, w odległości około 750 m znajduje się XV Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego. Najbliższe duże centrum handlowe Netto znajduje się w promieniu ok. 200 m.
  Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci, a także miejsca do parkowania samochodów osobowych.
  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 40 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 35 %.

  Opis techniczny lokalu mieszkalnego

  Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze dziesięciopiętrowego budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej lub windy. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.
  Lokal składa się z trzech pokoi mieszkalnych – dużego , małego, pokoju bez okien , kuchni, łazienki i przedpokoju. Dwa pokoje powstały z wcześniejszego dużego lokalu mieszkalnego. Po podziale mniejszy lokal nie
  jest doświetlony światłem naturalnym. W związku z tym komunikacja wewnątrz lokalu średnia. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.
  Na podłodze w pokojach oraz przedpokoju jest mozaika parkietowa i wykładzina dywanowa.
  W łazience i w kuchni na podłodze są płytki ceramiczne. W łazience na ścianie są również płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek.
  W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
  W łazience jest wanna, sedes typu compact oraz umywalka na szafce.
  Stolarka okienna drewniana zespolona podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa.

  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne.
  Lokal posiada balkon o powierzchni około 1,4 m2.
  Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni ok. 1,5 m2.

  Powierzchnia użytkowa lokalu

  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,52 m):

  Pokój mieszkalny duży
  14,4 m2
  Pokój mieszkalny mały
  9,4 m2
  Pokój mieszkalny bez okien
  6,4 m2
  Kuchnia
  9,0 m2
  Łazienka
  3,4 m2
  Przedpokój
  6,5 m2
  Razem powierzchnia użytkowa lokalu
  49,1 m2

  Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).
  Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod obszary mieszkaniowe M i oznaczono go symbolem E2 jako „Nowy Dwór”.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.