godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

15 lutego 2021r o godzinie 10:00

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona we Wrocławiu przy ul. Tatrzańskiej 4A dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00050176/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

LICYTACJA ODWOŁANA!!

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
15 lutego 2021 r. o godz. 10:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonego we Wrocławiu przy ul. Tatrzańskiej 4A dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00050176/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Kozieł Marek,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 659 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 494 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 65 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położony we Wrocławiu, ul. Tatrzańska 4A, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00050176/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

   II. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia dawnej dzielnicy Fabryczna, na osiedlu Nowe Stabłowice przy ul. Tatrzańskiej. Jest to ulica osiedlowa o nawierzchni z kostki betonowej z chodnikami, odwodniona, z oświetleniem ulicznym. Ulica ta ma charakter drogi osiedlowej lokalnej KDL. Działka ma prostokątny wydłużony kształt.

   Odległość od centrum miasta ok. 11 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica około 1,2 km. Przystanek tramwajowy i autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 400 m. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza znajduje się w odległości około 1,0 km , a Gimnazjum nr 12 znajduje się w odległości około 1,7 km. Najbliższe publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im Bolesława Prusa jest w odległości około 5,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Dino znajduje się w odległości około 0,4 km. Najbliższy Publiczne Przedszkole „Galileo” jest w odległości 1,0 km.

   Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej. Ponadto na nieruchomości gruntowej znajduje się budynek wolnostojącego garażu. Do garażu jest dojazd drogą wewnętrzną z kostki betonowej. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne nieocieplone. Dach stromy dwuspadowy kryty dachówką. Posadzka cementowa
   z kanałem rewizyjnym. W budynku garażu nie ma instalacji. Wysokość do kalenicy 3,9 m, a do okapu 2,3 m. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 22,6 m2.

   Nieruchomość jest zagospodarowana z trawnikami, krzewami i drzewkami owocowymi. Jest ona ogrodzona siatką na słupkach stalowych z cokolikiem.

   Teren na którym znajduje się budynek jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.

   W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

   Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 118/2, arkusz mapy 28, obręb Stabłowice o powierzchni 0,0540 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe (B).
   Stolarka okienna drewniana rozwierano – uchylna z szybami zespolonymi. Drzwi drewniane wewnętrzne i zewnętrzne.

   Na podłogach parteru są deski, a także płytki ceramiczne w aneksie kuchennym, łazience, wiatrołapie oraz w kotłowni.

   Na ścianach łazienki, i kotłowni są również płytki ceramiczne. W aneksie kuchennym jest zlewozmywak jedno – komorowy i kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną. W aneksie jest również pas płytek ceramicznych na ścianach (t. zw. „fartuch”). W łazience parteru jest umywalka, sedes i kabina natryskowa. W kotłowni jest piec gazowy c.o oraz na ciepłą wodę. Jest tam również zlewozmywak jednokomorowy. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe nowego typu. W salonie jest kominek z „płaszczem wodnym” działającym w systemie centralnego ogrzewania.
   Na I piętrze na podłogach pomieszczeń są deski. W łazience I piętra znajduje się sedes i bidet typu Geberit, kabina natryskowa, umywalka na szafce i wanna z hydromasażem.

   W budynku jest instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej , kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczna.

   Powierzchnia użytkowa budynku

   Uwzględniając polską normą PN-70/B-02365 – dla pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 2,20 m – przyjęto pomniejszoną powierzchnię użytkowa normatywną (50 % powierzchni). W nawiasach podano powierzchni w poziomie podłogi.

   Parter (wysokość 2,73 m)

   – salon

   32,4 m2
   – aneks kuchenny

   4,9 m2
   – przedpokój i klatka schodowa

   22,2 m2
   – pokój

   11,9 m2
   – łazienka

   2,6 nr
   – przedsionek

   2,4 m2
   – pomieszczenie gospodarcze

   3,4 m2
   – kotłownia

   12,1 m2
   Razem powierzchnia użytkowa parteru

   91,9 m2

   1 piętro (w nawiasach powierzchnia w poziomie podłogi)

   – pokój nr 1
   (16,3 m2)

   12,6 m2
   – pokój nr 2
   (17,3 m2)

   10,9 m2
   – pokój nr 3
   (17,3 m2)

   15,7 m.2
   – pokój nr 4
   (18,3 m2)

   15,4 m2
   – pokój nr 5
   (3,0 m2)

   1,8 m2
   – łazienka
   (10,0 m2)

   8,0 m2
   – przedpokój

   9,8 m2
   Razem powierzchnia użytkowa I piętra
   (92,0 m2)
   74,2 m2

   Powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 166,1 m2
   Powierzchnia zabudowy 123,3 m2
   Kubatura zabudowy 556,0 m3

   Kubaturę zabudowy określono na podstawie pomiarów powierzchni użytkowej i wysokości kondygnacji z doliczeniem kubatury konstrukcji.

   Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

   Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz.5).
   Na rysunku nr 6 studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów” obszar na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczono go numerem E22 jako „Stablowie Nowe” (Starogajowa – Jeleniogórska). Na karcie jednostki urbanistycznej teren przeznaczony jest pod obszary mieszkaniowe M.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column]

[/vc_row]
Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.