godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

21 marca 2022 r. o godz. 11:30

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 13A, położonego we Wrocław, ul.  Kraszewskiego dla którego to prawa księgę wieczystą nr WR1K/00181139/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Operat nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

21 marca 2022 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 13A, położonego we Wrocław, ul.  Kraszewskiego dla którego to prawa księgę wieczystą nr WR1K/00181139/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal stanowi własność dłużnika:

Just-Jasion Joanna,

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                    433 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                               324 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 43 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 7 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest lokal niemieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 13A położony we Wrocław, ul. Kraszewskiego 13a, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00181139/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
Lokal handlowy pod w/w adresem znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego w strefie śródmiejskiej miasta Wrocławia. Lokal składa się z pomieszczenia sprzedaży, zaplecza magazynowego z antresolą, wc
i korytarza. Standard wykończenia lokalu podstawowy. Wyposażony jest w instalację wodociągową wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, alarmową i elektryczną.
Wiek budynku około 25 lat. Stopień zużycia technicznego około 20 %.
Powierzchnia użytkowa lokalu 60,3 m2.

II. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa uliczna. Budynek wykonano
w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).
Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Kleczków” i oddalony jest od centrum Wrocławia o około 2 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nadodrze ok. 0,7 km. W odległości około 500 m znajduje się szkoła podstawowa nt 74 imienia Prymasa Tysiąclecia,
a w odległości ok. 900 m gimnazjum nr 4 Ojca Świętego Jana Pawła II. Najbliższe centrum handlowe E.Leclerc znajduje się w odległości około 500 m.
Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy o średnim natężeniu ruchu kołowego. Przy budynku jest kilka miejsc do parkowania samochodów osobowych.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 25 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.

Opis techniczny lokalu użytkowego
Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku. Jest to lokal jednopoziomowy z częściową antresolą. Wejście do lokalu z ulicy lub od strony podwórza.
Lokal składa się z pomieszczenia sprzedaży, pomieszczenia zaplecza magazynowego z antresolą, wc oraz korytarza prowadzącego do wyjścia na podwórze. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Wejście na antresolę schodami konstrukcji stalowej. Strop antresoli jest konstrukcji stalowej. Na podłogach w całym lokalu są płytki ceramiczne gres, a na antresoli deski podłogowe. W wc na ścianach są płytki ceramiczne glazurowane. Ponadto na ścianach lokalu są lamperie olejne.
Witryny mają stolarkę PCV z szybami zespolonymi podwójnie szkloną. Na oknach – witrynach są kraty stalowe od wewnątrz, a także zasłony rolowane płócienne. Drzwi wejściowe od frontu PCV przeszklone
z żaluzją wewnętrzną. Drzwi na podwórze stalowe nieocieplone. Na antresoli jest małe okienko PCV
z szybami zespolonymi podwójnie szklonymi.
W wc jest sedes, a na zapleczu zlew stalowy ze stali nierdzewnej, przy którym jest „fartuch” z płytek ceramicznych na ścianie. Standard wykończenia lokalu podstawowy.
Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki żeliwne typu favier. Korytarz prowadzący na podwórze nie ma okien ani ogrzewania. Ponadto lokal posiada instalację wentylacyjną mechaniczną oraz klimatyzację panelową, która w trakcie wizji nie działała (panel zewnętrzny zdemontowany), a także instalację alarmową podłączoną do systemu SOLID.
W trakcie wizji lokal był użytkowany.

Powierzchnia użytkowa lokalu:

Pomieszczenie sprzedaży 34,3 m2
Zaplecze bez antresoli 8,7 m2
Zaplecze pod antresolą (h=1,72 m) (8,6 m2) 4,3 m2
Antresola (h = 1,9m) (8,2 m2) 4,1 m2
WC 1,0 m2
Korytarz 7,9 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu (68,7 m2) 60,3 m2.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.