godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

03 marca 2020r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem wolnostojącym z cześcią gospodarczą na parterze – hala magazynowo-produkcyjna, oraz mieszkalną na pierwszej kondygnacji, położonego we Wrocław, ul. Maślicka 209 a i b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00082424/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
03.03.2020 r. o godz. 09:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem wolnostojącym z cześcią gospodarczą na parterze – hala magazynowo-produkcyjna, oraz mieszkalną na pierwszej kondygnacji, położonego we Wrocław, ul. Maślicka 209 a b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00082424/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. mkw. składa się z i stanowi własność dłużnika:
Matykiewicz Małgorzata,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 752 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 564 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 75 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. II. Opis nieruchomości:Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna, na osiedlu Maślice Wielkie przy ul. Maślickiej 209 a i b. Ulica Maślicka ma charakter osiedlowy. Posiada nawierzchnię asfaltową z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Dojazd do nieruchomości jest bocznym nieurządzonym odgałęzieniem ulicy Maślickiej z nawierzchnią gruntową o długości około 150 m. Nieruchomość wyceniana ma kształt zbliżony do kwadratu. Położona jest w terenie płaskim.
  Odległość od centrum miasta ok. 12 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Pracze około 2,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 200 m. W odległości około 400 m znajduje się Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich oraz Gimnazjum nr 22 im. Lothara Flerbsta, a także Przedszkole nr 8. W odległości ok. 300 m znajduje się duże centrum handlowe Biedronka. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.
  Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, z częścią przeznaczoną na działalność gospodarczą (komercyjną) w poziomie parteru .
  Nieruchomość ma zagospodarowanie terenu przystosowane do działalności gospodarczej. Niewielki teren wokół budynku stanowią place i drogi dojazdowe wyłożone kostką betonową. Jest ona w całości ogrodzona ogrodzeniem z prętów metalowych z przęsłami na słupkach stalowych. Od strony odgałęzienia ulicy Maślickiej jest w ogrodzeniu brama.
  Teren na którym znajduje się budynek jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną. Istnieje wokół budynku kanalizacja deszczowa. Wejście od frontu stanowi jednocześnie wejście i wjazd do części gospodarczej. Do części mieszkalnej i biurowej jest wejście główne z boku budynku od strony wschodniej.
  W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska,
  a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu
  w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
  Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z dwóch działek nr 1/3 i 1/4, arkusz mapy 12, obręb Maślice o łącznej powierzchni 0,0719 ha z użytkami stanowiącymi tereny inne zabudowane (Bi).Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek ma funkcję częściowo gospodarczą komercyjną na parterze i częściowo funkcję mieszkalną na mansardowym poddaszu.
  Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany wykonano z cegły i bloczków. Stropy masywne prawdopodobnie gęsto żebrowe żelbetowe. Dach stromy mansardowy dwuspadowy kryty blachą. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa.
  Na parterze jest duża hala magazynowo – produkcyjna, dwa pomieszczenia biurowe, kotłownia, ubikacja, przedsionek wejściowy, pomieszczenie magazynowe (bez okien) i schody na I piętro – poddasze. Część gospodarcza ma bramę wjazdową i drzwi zewnętrzne. Ponadto jest od strony wschodniej wejście główne do przedsionka oraz schodami’ do części mieszkalnej.
  Hala magazynowo – produkcyjna ma posadzkę cementową , w pomieszczeniach biurowych są panele podłogowe, w przedsionku , pomieszczeniu magazynowym, w kotłowni i ubikacji na podłodze są płytki ceramiczne. W ubikacji na ścianach są również płytki ceramiczne. W hali są okna PCV nieotwierane podwójnie szklone. Brama wjazdowa podnoszona elektrycznie, ocieplona. W kotłowni jest piec gazowy typu Junkers na ciepłą wodę i centralne ogrzewanie oraz zasobnik na ciepłą wodę Blawar. Jest w niej również natrysk. W ubikacji jest umywalka i sedes. W hali magazynowo – produkcyjnej jest instalacja centralnego ogrzewania i instalacja elektryczna.
  W pozostałych pomieszczeniach jest centralne ogrzewanie, a w ubikacji instalacja zimnej i ciepłej wody oraz instalacja kanalizacyjna.
  W hali magazynowej nie była prowadzona działalność gospodarcza – komercyjna w trakcie wizji.
  Na poddaszu jest salon z kominkiem, korytarz do sypialni, 3 sypialnie, sypialnia z garderobą, kuchnia, łazienka nr 1 i nr 2, pomieszczenie gospodarcze i korytarz komunikacyjny.
  W salonie, kuchni, łazienkach i korytarzu komunikacyjnym na podłogach są płytki ceramiczne.
  W łazienkach i pomieszczeniu gospodarczym na ścianach są również płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek. Łazienka większa ma zaaranżowane wykończenie płytkami z ozdobnymi wnękami – półkami. Na nachylonych częściach sufitów i sufitach płaskich sypialni jest boazeria drewnopodobna PCV. Stolarka okienna wraz z oknami połaciowymi drewniana podwójnie szklona. W salonie są świetliki dachowe. Drzwi drewniane kasetonowe, a drzwi balkonowe drewniane przesuwane podwójnie szklone.W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka elektryczna z płytą indukcyjną z odrębnym piekarnikiem. W łazience dużej są dwie umywalki , bidet, sedes i wanna narożna.
  W łazience małej jest sedes, umywalka na szafce oraz kabina natryskowa.
  Część mieszkalna ma instalacje wody ciepłej i zimnej , kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi stalowymi typu „purmo” i zaworami termoregulacyjnymi.
  Balkon ma powierzchnię około 15 m2.
  Powierzchnia użytkowa budynku
  Uwzględniając polską normą PN-70/B-02365 – dla części pomieszczeń poddasza o wysokości mniejszej niż 2,20 m – przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni) , a dla wysokości do 1,4 m powierzchnie pominięto (w nawiasach podano powierzchnie w poziomie podłogi).
  Parter (wysokość 3,68 m)
  hala magazynowo – produkcyjna 219,8 m2
  pomieszczenie biurowe 15,1 m2
  pomieszczenie biurowe 13,7 m2
  kotłownia 7,3 m2
  ubikacja 3,5 m2
  przedsionek 14,5 m2
  pomieszczenie magazynowe 7,7 m2
  schody 14,5 m2Razem powierzchnia użytkowa parteru 296,1 m2Poddasze -1 Piętro (wysokość 3,41 m)
  – salon 37,1 m2
  – sypialnia nr 1 z garderobą (29,5 m2) 20,1 m2
  sypialnia nr 2 27,0 m2
  sypialnia nr 3 z garderobą (27,7 m2) 19,8 m2
  sypialnia nr 4 z garderobą (29,4 m2) 20,3 m2
  pomieszczenie gospodarcze (7,2 m2) 5,1 m2
  kuchnia 20,7 m2
  korytarz do sypialni 7,5 m2
  korytarz komunikacyjny 12,5 m2
  łazienka większa nr 1 9,5 m2
  łazienka mała nr 2 (7,8 m2) 5,5 m2Razem powierzchnia użytkowa poddasza – i piętra (215,9 m2) 185,1 m2
  Powierzchnia użytkowa budynku razem 481,2 m2
  Powierzchnia zabudowy ok. 370 m2
  Kubatura zabudowy ok. 2.100 m3Stan techniczny budynku oceniam na dobrym poziomie. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego wynosi do 10 %.

Termin:

04 lutego 2020r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3, położone we Wrocławiu, ul. Niedźwiedzia 34 znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice we Wrocławiu, które stanowi własność dłużnika: Szczepanik Małgorzata.
Lokal składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o powierzchni 54,1mkw.
Lokal posiada balkon o powierzchni 4,2mkw.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
04.02.2020 r. o godz. 09:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3, położonego we Wrocławiu, ul. Niedźwiedzia 34 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice we Wrocławiu, które stanowi własność dłużnika: Szczepanik Małgorzata.
Lokal składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o powierzchni 54,1mkw.
Lokal posiada balkon o powierzchni 4,2mkw.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 308 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 231 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 30 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. II. Opis nieruchomości:
  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średniowysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Jest on średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4 – piętrowy (6 kondygnacji).

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Popowice” i oddalony jest od centrum miasta o ok. 4 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o małym natężeniu ruchu kołowego, będącą boczną ulicy Niedźwiedziej, która ma średnie natężenie ruchu kołowego. W pobliżu znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych zlokalizowane przy drogach dojazdowych wokół budynku, Ma on również w otoczeniu urządzone tereny zielone. W odległości ok. 500 m jest Park Popowicki.

Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego jest około 800 m, do Gimnazjum nr 1 jest około 400 m, a do Liceum nr III jest około 3 km,. W sąsiedztwie znajdują się również inne placówki edukacyjne. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Magnolia” jest około 700 m. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 50 m, zaś tramwajowej ok. 450 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 600 m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 25 %.

 • Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 1 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne.Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, korytarza, wc i przedpokoju. Na podłodze w dużym pokoju mieszkalnym z balkonem znajdują się panele podłogowe, zaś w pozostałych dwóch pokojach mieszkalnych i przedpokoju znajduje się wykładzina dywanowa. W kuchni na podłodze jest wykładzina rulonowa PCV, a w łazience i wc są płytki ceramiczne. W wc i łazience na ścianach są ułożone płytki ceramiczne, przy czym w łazience częściowo odpadły. W kuchni na ścianach jest pas płytek oraz boazeria listwowa PCV. W przedpokoju do połowy wysokości ściany znajduje się boazeria listwowa PCV. W lokalu mieszkalnym są zarówno okna dwuramowe drewniane podwójnie szklone oraz okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szkolne. Drzwi drewniane płycinowe częściowo przeszklone. W przedpokoju znajduje się pawlacz oraz szafa wbudowana o powierzchni około 1,2 m. Lokal posiadabalkon o powierzchni ok. 4,2 m^.W kuchni jest zlewozmywak jedno – komoro wy metalowy oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem.W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W wc jest sedes typu geberit. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe. Lokal posiada, zgodnie z pismem uzyskanym od SM “Popowice”, pomieszczenie wpiwnicy o powierzchni 3,15 nP.Powierzchnia użytkowa lokaluW trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365.Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,5 m):
  Pokój mieszkalny duży 14,4 nP

  Pokój mieszkalny średni 11,2 nP

  Pokój mieszkalny mały 9,9 nP

  Kuchnia 6,8 nP

  Łazienka 2,4 wP

  WC 0,9 nP

  Przedpokój 8,5 m2
  Razem powierzchnia użytkowa lokalu 54,1 m^.

 

Termin:

24 lutego 2020r godz. 14:00

Przedmiot licytacji:

udział 1/2 części prawa użytkowania wieczystego, dz. nr2/10 i 3/7, AM 19 (droga), obręb Swojczyce, położonej we Wrocławiu, przy ul. Mydlanej dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00217523/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
24.02.2020 r. o godz. 14:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udział 1/2 części prawa użytkowania wieczystego, dz. nr2/10 i 3/7, AM 19 (droga), obręb Swojczyce, położonej we Wrocławiu, przy ul. Mydlanej dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00217523/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu i stanowi własność dłużnika:
Szkodziński Jarosław,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 106 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 79 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest udział 1/2 części prawa użytkowania wieczystego, dz. nr2/10 i 3/7, AM 19, obręb Swojczyce położony we Wrocławiu przy ul. Mydlanej – tj. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod drogę –  dla której to nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00217523/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
  II. Opis nieruchomości:Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego. Znajduje się w strefie pośredniej miasta w obrębie geodezyjnym Swojczyce. Stanowi ona drogę wewnętrzną na terenie działalności usługowej, biurowej, magazynowej lub produkcyjnej. Ma nawierzchnię z płyt żelbetowych prostokątnych typu PW-8. Jest bez chodników, odwodnienia i oświetlenia.
  Odległość od centrum Wrocławia to około 6 km. Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 250 m. Odległość od stacji PKP Swojczyce około 0,6 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy „Pasaż Grunwaldzki” znajduje się w odległości ok. 3,8 km.
  Nieruchomość przeznaczoną pod drogę wewnętrzną stanowią przylegające do siebie działki nr 2/10 i 3/7 . Mają one razem kształt wydłużonego trapezu o długości około 33 m i szerokości około 13,5 m. Z tego pas drogowy stanowi szerokość około 6,5 m. Od strony północnej i południowej nieruchomość przylega do nieruchomości zabudowanych przeznaczonych pod aktywność gospodarczą. Od strony zachodniej nieruchomość przylega do ul. Mydlanej, która jest drogą zbiorczą klasy „Z”, a od wschodniej do dalszego odcinka drogi wewnętrznej oraz placów manewrowych. Na poboczu znajdują się dwa większe drzewa liściaste. Nieruchomość znajduje się na pochyleniu o spadku około 15 %, ma od strony północnej ogrodzenie z siatki stalowej należące do nieruchomości na działce nr 2/9.
  Na terenie nieruchomości przebiega uzbrojenie terenu w postaci sieci wodociągowej w110
  i energetycznej eNA. Przebieg uzbrojenia terenu nie utrudnia w zasadniczy sposób zagospodarowania inwestycyjnego nieruchomości.
  Nieruchomość składa się z dwóch działek nr 2/10 o powierzchni 420 m2 oraz nr 3/7 o powierzchni 42 m2, arkusz mapy 19 obręb Swojczyce. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 462 mkw (0,0465 ha).
  Według posiadanej wiedzy w sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
  Przeznaczenie w planie miejscowym
  Teren wycenianej nieruchomości nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
  Obowiązuje zatem uchwała nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r poz,5).
  Na rysunku nr 6 Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów” teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest na aktywność gospodarcza AG i oznaczono go jako „Kowale Przemysłowe”. Oznaczenie jednostki zagospodarowania C11.
  Przedmiotowa nieruchomość zostanie wyceniona zgodnie z powyższym opisem w Studium.
Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.